Ruszają przeglądy lekowe. Przyjmujesz co najmniej pięć leków? Weź udział w pilotażu

Autor: LJ • Źródło: LJ24 sierpnia 2021 07:30

Pacjenci, którzy przyjmują na stałe pięć leków na receptę i więcej, będą mile widziani jako uczestnicy pilotażu w zakresie przeglądu lekowego. Rekrutacje jeszcze w tym roku.

Przegląd lekowy jest pierwszą usługą w ramach opieki farmaceutycznej, która ma szansę zaistnieć w aptekach Fot. Shutterstock
  • W tym tygodniu minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych
  • W pilotażu będą brać udział pacjenci, którzy spełniają warunki kryterium wielolekowości
  • Pilotaż zakłada 3 kontakty farmaceuty z pacjentem

Startuje pilotażowy program przeglądów lekowych dla pacjentów

Celem pilotażu jest ocena zasadności objęcia przeglądów lekowych zakresem opieki farmaceutycznej, sprawdzenie ich skuteczności praktycznej w warunkach świadczenia opieki farmaceutycznej, określenie wartości klinicznej, wpływu na system opieki zdrowotnej, a w konsekwencji wypracowanie optymalnego modelu tej usługi jako świadczenia zdrowotnego.

Czytaj więcej: Opieka farmaceutyczna. Projekt rozporządzenia ws. pilotażu przeglądów lekowych

Planuje się przeprowadzenie niewielkiego w skali i stosunkowo niedługiego pilotażu. Na chwilę obecną więc do programu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 75 farmaceutów, którzy będą dokonywać przeglądów lekowych u maksymalnie 1000 pacjentów.

Maksymalny koszt pilotażu wynosi 150 tys. złotych. Dla celów finansowania i rozliczania wykonanych w jego ramach przeglądów lekowych zostanie zastosowany ryczałt, który stanowi iloczyn liczby pacjentów objętych pilotażem oraz stawki na pacjenta w wysokości 100 zł. Program mógłby ruszyć już 22 września.

Ale to nie oznacza, że od razu pacjenci będą mogli skorzystać z fachowej wiedzy farmaceuty. Pierwsze dwa miesiące zaplanowano na wybór aptek, które będą realizowały pilotaż.

Potem dopiero nastąpi "rekrutacja" pacjentów, za którą będą odpowiadać farmaceuci. Przez następne pół roku będą pod opieką fachowców w zakresie przyjmowanych przez siebie leków. Na koniec zostaną wyciągnięte wnioski.

Jacy pacjenci są w tym przypadku pożądani?

Kluczowym przyjętym kryterium jest kryterium wielolekowości. Na potrzeby projektowanego pilotażu przyjęto, że jako stan wielolekowości należy rozumieć stan przyjmowanie przynajmniej 10 leków jednocześnie, choć ostatecznie przyjęto przyjmowanie już 5 leków jednocześnie.

Dlatego do programu planuje się włączyć pacjentów pomiędzy 18. a 59. rokiem życia, którzy przyjmują na stałe nie mniej niż 5 leków na receptę, w tym co najmniej 2 leki stosowane w kardiologii oraz osoby powyżej 60 rż., które przyjmują na stałe nie mniej niż 10 leków, w tym co najmniej 2 leki kardiologiczne.

Farmaceuta może też zakwalifikować pacjenta, który stosuje nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków.

Przegląd lekowy będzie polegać na przeglądzie farmakoterapii pacjenta uwzględniającej wszystkie stosowane przez niego leki i preparaty.

Trzy spotkania pacjenta z farmaceutą

Jak to ma wyglądać w praktyce? Żeby wziąć udział w pilotażu, apteka musi posiadać minimalne zaplecze lokalowe (przede wszystkim możliwość wydzielenia w izbie ekspedycyjnej przestrzeni zapewniającej minimum dyskrecji w rozmowie z farmaceutą), o ile nie posiada innego pomieszczenia, które może być wykorzystane do tego celu.

Musi tez zatrudniać farmaceutę posiadającego stosowne merytoryczne przygotowanie do świadczenia opieki farmaceutycznej poprzez dokonywanie przeglądów lekowych.

Pilotaż zakłada 3 kontakty farmaceuty z pacjentem. Podczas pierwszego spotkania farmaceuta przeprowadza szczegółowy wywiad farmaceutyczny w zakresie schorzeń pacjenta i stosowanych w związku z tymi schorzeniami leków lub preparatów. Jest to etap kwalifikowania chorego do pilotażu. Obejmuje on również opracowanie przez farmaceutę propozycji rozwiązań.

Drugi kontakt odbywa się do 10 dni od pierwszego i obejmuje wdrożenie zaleceń celem optymalizacji farmakoterapii, w tym zwrócenia uwagi na samoleczenie oraz konieczność stosowania się do zaleceń lekarskich.

Trzeci kontakt odbywa się po upływie 1 miesiąca od dnia drugiego spotkania i obejmuje weryfikację prawidłowości zastosowania się pacjenta do zaleceń.

Jeśli wnioski z pilotażu będą korzystne w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjentów, opieka farmaceutyczna w postaci przeglądów lekowych może stać się zjawiskiem powszechnym w perspektywie 2-3 lat.

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum