Pionizacja inspekcji i nadzór nad laboratoriami po nowemu. Jest projekt nowelizacji ustawy

Autor: LJ • Źródło: RCL28 października 2022 15:30

Pionizacja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz sprawowanie nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi przez GIF to główne zmiany w nowelizacji prawa farmaceutycznego.

Pionizacja inspekcji i nadzór nad laboratoriami po nowemu. Jest projekt nowelizacji ustawy
Laboratoria diagnostyczne mają przejść pod nadzów GIF. Fot. LJ
  • Opublikowano projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Wprowadza on pionizację struktur Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej
  • Zmienia też zasady nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi - będą ją sprawować inspektorzy do spraw medycyny laboratoryjnej upoważnieni przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Pionizacja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy wprowadzenia pionizacji struktur Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi w rozumieniu ustawy o medycynie laboratoryjnej.

Obecnie PIF jest podzielona na 17 odrębnych urzędów (Główny Inspektorat Farmaceutyczny i 16 wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych) przynależnych zarówno do administracji centralnej, jak również do terenowej administracji zespolonej.

Dotychczasowa struktura powoduje, że wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni realizują zadania, które są jedynie częścią zadań wojewody, co powoduje, że często borykają się z niedofinansowaniem oraz niezrozumieniem wagi ich zadań.

Pionizacja sprawi, że podział środków budżetowych będzie adekwatny do realizowanych zadań, w szczególności do liczby nadzorowanych podmiotów. Aktualnie środki przyznawane przez wojewodów nie są powiązane z zadaniami danego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego a wynikają z ogólnej zamożności danego województwa oraz z historycznie ukształtowanych budżetów, niedostosowanych do dynamicznie zmieniającego się rynku farmaceutycznego.

Projekt zakłada też powierzenie GIF nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi. Jest to nowe rozwiązanie, które ma zapewnić wysoką jakość usług świadczonych przez medyczne laboratoria diagnostyczne.

Kontrolę medycznych laboratoriów diagnostycznych przeprowadzać będą inspektorzy do spraw medycyny laboratoryjnej upoważnieni przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Projekt nowelizacji w załączniku.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum