Piąte posiedzenie Rady Przejrzystości

Autor: AOTM/rynekzdrowia.pl • • 28 lutego 2012 10:33

27 lutego odbyło się 5 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska w sprawie:

Zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leków:

- Valdoxan (agomelatine) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych;

- Zahron (rosuvastatin) we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL), lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe;

- Pradaxa (debigatran etexilate) we wskazaniu: prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednym lub więcej następujących czynników ryzyka: przebyty udar, przemijający napad niedokrwienny lub zatorowość systemowa, frakcja wyrzutowa lewej komory serca < 40% objawowa niewydolność serca, II kl. wg NYHA, wiek 75 lat, wiek 65 lat i towarzysząca mu jedna z następujących chorób: cukrzyca, choroba wieńcowa lub nadciśnienie tętnicze;

- Xarelto (rywaroksaban) we wskazaniu: profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanych z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie;

- Xarelto (rywaroksaban) we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i zatorowości płucnej (ZP) po ostrej ZŻG dorosłych, jako świadczenia gwarantowanego.

- Zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej "Terapia protonowa w nowotworach oka”, jako świadczenia gwarantowanego.

- Usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczenia gwarantowanego „Leczenie chłoniaków nieziarniczych przy wykorzystaniu produktu leczniczego Mabthera(rytuksymab) w ramach Terapeutycznego Programu Zdrowotnego "Leczenie chłoniaków złośliwych”.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum