Phil Krzyzek: 90 mln na świecie, 3 mln w Polsce - tylu pacjentów codziennie stosuje nasze leki

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia23 stycznia 2023 14:30

Każdego dnia 90 milionów pacjentów na całym świecie stosuje nasze leki. Jesteśmy z ludźmi na każdym etapie ich życia, pomagając z myślą o jego początku, jakości i długości - mówi Phil Krzyzek, dyrektor spółki Merck.

Phil Krzyzek: 90 mln na świecie, 3 mln w Polsce - tylu pacjentów codziennie stosuje nasze leki
Nauka stanowi podstawę wszystkiego, co robimy - mówi Phil Krzyzek, dyrektor firmy Merck Fot. Merck
  • Ponad 350 lat temu w Darmstadt w Niemczech powstała firma Merck. Od 30 lat jest obecna w Polsce
  • Polska odgrywa ważną rolę w globalnej strukturze Healthcare. Od 2020 roku w naszym kraju działa Regulatory Affairs Hub, który jest jednym z zaledwie czterech takich centrów w naszej firmie na świecie
  • Polska odgrywa też ważną rolę w zakresie prowadzonych przez Merck badań klinicznych. Od 2012 roku zrealizowano łącznie 46 badań, 13 z nich toczy się obecnie w ponad 70 ośrodkach

Merck: w Polsce zatrudniamy blisko 800 osób

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Merck to firma naukowo-technologiczna o ponad 350-letniej historii. Jakie atuty daje taki szeroki profil działalności?

Phil Krzyzek, dyrektor generalny Healthcare Poland oraz dyrektor zarządzający spółki Merck: Merck to bardzo interesująca firma. Wiele osób myśli, że działamy tylko w obszarze farmaceutycznym, tymczasem mamy trzy sektory biznesowe: Healthcare, Life Science i Electronics. To dość zróżnicowany profil działania i dzięki temu lepiej rozumiemy pewne procesy zachodzące w świecie nauki. Wierzymy, że nauka to siła, która służy dobru.

Nauka stanowi podstawę wszystkiego, co robimy. To ona napędza odkrycia, których dokonujemy i technologie, które tworzymy. Nasze rozwiązania są wszędzie, od terapii przeciwnowotworowych i narzędzi laboratoryjnych, po wyświetlacz smartfona czy kolor samochodu.

W sektorze ochrony zdrowia inwestujemy w rozwój, dostarczając nowe leki. W life science jesteśmy dostawcą ponad 300 tys. produktów i usług, które wspierają inne podmioty, pracujące nad wprowadzaniem innowacji w opiece zdrowotnej.

Naszych naukowców, ekspertów i liderów napędza pasja do odkrywania i perspektywa dokonywania znaczących zmian w naszym świecie. Można powiedzieć, że Merck to firma tworzona przez przepełnionych ciekawością ludzi oddanych postępowi na rzecz ludzkości.

Równie interesujący jest sektor elektroniczny. Nasi pracownicy są pasjonatami nowych technologii, które są powszechnie wykorzystywane w różnych przedmiotach używanych na co dzień. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ciekłe kryształy znajdujące się w wyświetlaczach naszych telefonów komórkowych powstały właśnie w fabryce Merck.

Od założenia firmy, ponad 350 lat temu w Darmstadt, w Niemczech, nasza organizacja przeszła ogromną przemianę i obecnie działa w skali globalnej. Kluczowa działalność w obszarze technologii i rozwoju naukowego jest prowadzona w Europie. Jesteśmy obecni w 32 europejskich krajach (w 66 na świecie), gdzie zatrudnionych jest 45 procent wszystkich naszych pracowników. Posiadamy 57 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie, które zabezpieczają potrzeby każdego z naszych trzech sektorów biznesowych: Healthcare, Life Science i Electronics.

W Polsce firma jest obecna od 30 lat. Co dotychczas udało się osiągnąć i jakie są dalsze plany rozwoju w naszym kraju?

To były niezwykłe trzy dekady. Działamy w Polsce we wszystkich trzech wymienionych przeze mnie sektorach. Realizujemy badania kliniczne, ale przede wszystkim dostarczamy pacjentom terapie. Jesteśmy dumni z tego, że każdego dnia korzysta z nich około 3 milionów Polaków.

Naszą największą inwestycją w Polsce jest Centrum Usług Biznesowych Merck, które już od ponad 5 lat działa we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczymy w budowaniu pozycji Polski jako europejskiego lidera w sektorze nowoczesnych usług wspólnych. Centrum we Wrocławiu jest jednym z zaledwie trzech takich ośrodków naszej firmy na świecie – a zarazem jedynym w Europie. Jest to również obecnie nasza największa spółka w Polsce pod względem liczby zatrudnionych osób. Obsługuje wszystkie 66 rynków, na których Merck działa globalnie, świadcząc usługi z zakresu finansów, zakupów, kadr i płac oraz IT.

Polska odgrywa również ważną rolę w naszej globalnej strukturze Healthcare. Od 2020 roku w naszym kraju działa Regulatory Affairs Hub, który jest jednym z zaledwie czterech takich centrów w naszej firmie na świecie. Hub ten obsługuje m.in. kraje europejskie, kraje Bliskiego Wschodu, Afrykę w obszarze Regulatory Affairs.

Łącznie, we wszystkich naszych spółkach w Polsce, zatrudniamy blisko 800 osób. Cieszymy się, że możemy zaoferować atrakcyjne miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Nasze leki każdego dnia stosuje 90 milionów pacjentów na całym świecie

Jakie innowacje firma wprowadza do polskiej gospodarki?

Oczywiście przede wszystkim dostarczamy innowacyjne terapie dla pacjentów w Polsce. Ponadto uczestniczymy w takich inicjatywach jak Warsaw Health Innovation Hub, dzięki czemu przyczyniamy się do opracowania przełomowych pomysłów, które będą działać na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.

Głównym celem projektu Agencji Badań Medycznych oraz wiodących firm z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii jest zwiększenie innowacyjności i efektywności polskiego systemu ochrony zdrowia, a także wsparcie rozwoju sektorów biotechnologicznego i farmaceutycznego. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Środkowej. Cieszymy się, że możemy wnieść i podzielić się naszą wiedzą oraz doświadczeniem nie tylko z sektora Healthcare, ale także Life Science.

Wspomniał Pan o działaniach w obszarze badań i rozwoju. Ile obecnie jest prowadzonych badań klinicznych?

Polska odgrywa ważną rolę w zakresie prowadzonych przez naszą firmę badań klinicznych. Od 2012 roku zrealizowaliśmy łącznie 46 badań, 13 z nich toczy się obecnie w ponad 70 ośrodkach. Cieszymy się, że polscy lekarze już na tak wczesnym etapie mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia z naszymi innowacyjnymi terapiami, a pacjenci mają szansę skorzystać z leczenia zanim będzie ono szerzej dostępne.

Działania w obszarze badań i rozwoju (R&D) koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań niezaspokojonych potrzeb medycznych. Naszym celem jest podwojenie produktywności w tym zakresie. Aby osiągnąć ten cel, planujemy wprowadzanie jednego nowego leku lub rozszerzenie wskazania średnio co 1,5 roku. Koncentrujemy działania i możliwości oraz wykorzystujemy obecne terapie, aby dostarczać przełomowe leki w onkologii, neurologii i immunologii, kładąc również nacisk na innowacje zewnętrzne. W naszych centrach badawczo-rozwojowych zlokalizowanych na 3 kontynentach (w Darmstadt, Bostonie, Pekinie i Tokio) nad dokonywaniem przełomowych odkryć pracuje wspólnie około 3000 pracowników.

W jakich obszarach terapeutycznych działa firma?

Każdego dnia 90 milionów pacjentów na całym świecie stosuje nasze leki. Jesteśmy z ludźmi na każdym etapie ich życia, pomagając z myślą o jego początku, jakości i długości. Dostarczamy spersonalizowane leczenie poważnych chorób i umożliwiamy ludziom spełnienie marzenia o posiadaniu potomstwa. Wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie cukrzycy, chorób układu krążenia, tarczycy i zaburzeń endokrynologicznych, zapewniamy dostęp do rozwiązań zdrowotnych, które mogą przyczynić się do poprawy życia pacjentów. Na przykład dzięki nowoczesnym terapiom w stwardnieniu rozsianym widzimy, jak pacjenci – często młodzi, u progu życia zawodowego i rodzinnego – mogą normalnie funkcjonować, planować przyszłość i spełniać marzenia.

Również nasze terapie immunoonkologiczne mogą przynieść znaczną poprawę wielu pacjentom z nowotworami. Wykorzystują one układ odpornościowy do skuteczniejszego atakowania guzów. Biorąc pod uwagę naszą ambicję opracowania przełomowych terapii przeciwnowotworowych, prowadzimy kompleksowe badania i prace rozwojowe oraz pracujemy nad kilkoma projektami badawczo-rozwojowymi w tej dziedzinie.

Jak Pan ocenia dostępność do innowacji w Polsce? Jakie czynniki mogłyby wpłynąć na poprawę tej dostępności?

Dostępność do innowacji w Polsce jest coraz lepsza. Oczywiście często cena odgrywa ważną rolę w procesie negocjacji, ale decydenci są coraz bardziej otwarci na instrumenty podziału ryzyka proponowane przez firmy farmaceutyczne. Cieszymy się, że jest możliwość dialogu i dyskusji w czasie procesu – liczymy na kontynuację. Pozwala to znaleźć optymalne rozwiązania i skrócić cały proces, a ważne jest z punktu widzenia pacjentów i klinicystów, żeby innowacje były dostępne jak najszybciej.

Mamy świadomość, że dane kliniczne dobrej jakości, czyli dobrze zaprojektowane i możliwie na jak największej liczbie pacjentów, są niezbędne na etapie składania wniosku refundacyjnego. Może to być trudne, zwłaszcza w przypadku rzadkich grup pacjentów, dla których coraz częściej tworzone są innowacyjne terapie. Zmierzamy w kierunku personalizacji leczenia, „terapii szytych na miarę” i tutaj nie ma możliwości przedstawienia wyników badań klinicznych przeprowadzonych na szerokiej populacji. Dlatego, jeśli chodzi o decyzje refundacyjne, konieczne jest zróżnicowane podejście do leków. Doceniamy, że w Polsce jest przestrzeń do dyskusji na ten temat i sytuacja stopniowo się poprawia.

Kolejnym wyzwaniem jest długość procesu refundacyjnego. Wiele pozytywnych zmian zaszło w Polsce w ostatnich latach, przykładem może być niedawno podjęta decyzja w sprawie programu lekowego dla chorych na raka pęcherza moczowego. Ważne jest, aby kontynuować ten pozytywny trend, aby jeszcze szybciej dostarczać nowe terapie. Refundacja innowacyjnych metod leczenia jest inwestycją w zdrowie i lepsze samopoczucie pacjentów, a także przynosi pośrednie korzyści ekonomiczne i społeczne.

Poprzez obszar Life Science wspieramy społeczność naukową

Jakie znaczenie ma dla firmy Merck digitalizacja w opiece zdrowotnej?

Digitalizacja w opiece zdrowotnej pozwala na analizę wszystkich danych, które pomagają podejmować decyzje o zapewnieniu pacjentom dostępu do innowacji.

Ponadto umożliwia szybki dostęp do diagnostyki i terapii. Dzięki temu możliwe jest stworzenie całej kompleksowej ścieżki pacjenta. Wspieramy tworzenie platform edukacyjnych dla profesjonalistów, które umożliwiają dalszą diagnostykę i podejmowanie decyzji terapeutycznych. Dostarczamy również własne rozwiązania np. obecnie pracujemy nad aplikacją dla lekarzy, będącą kompendium wiedzy o raku pęcherza moczowego.

Technologia sprawiła, że dzisiejsza nauka działa szybciej i jest w szerszym stopniu oparta na współpracy – pobudza innowacje i przyspiesza odkrycia dzięki optymalizacji operacji i procesów. Technologie cyfrowe zmieniają sposób, w jaki naukowcy zbierają informacje, zarządzają swoim środowiskiem, kontaktują się z innymi i dokonują zakupów, pozostawiając im więcej czasu potrzebnego na działania naukowe. Ekspertyza badawczo-rozwojowa, w połączeniu z kompleksowym portfolio produktów, umożliwia naszym ekspertom z obszaru life science dostarczać narzędzia zwiększające produktywność laboratoriów cyfrowych, które sprawiają, że badania i produkcja biotechnologiczna są prostsze, szybsze i bezpieczniejsze.

Aktualna sytuacja gospodarcza nie jest łatwa. Jaki ma ona wpływ na firmę Merck?

Tak, sytuacja jest trudna i dotyczy nie tylko Polski, czy Europy. Pomimo ciągłych wyzwań w środowisku zewnętrznym, nasza firma wykazała się dość dużą odpornością na te zmiany. Jako wiodąca firma naukowo-technologiczna jesteśmy gotowi na dalszy rozwój. W trzecim kwartale 2022 roku dalej inwestowaliśmy w zaawansowane innowacje i zanotowaliśmy wzrost we wszystkich trzech sektorach biznesowych.

Z jakimi wyzwaniami, będącymi konsekwencją pandemii muszą się nadal Państwo mierzyć jako pracodawca? Czy zmiany w stylu pracy ocenia Pan pozytywnie?

Generalnie pandemia spowodowała daleko idące zmiany w podejściu do działalności. Dla nas jako pracodawcy jedną z najważniejszych kwestii jest elastyczność w podejściu do pracy, co oznacza między innymi zmianę dotychczasowego trybu. Po pandemii wracamy do biur, ale z możliwością pracy zdalnej. To nowa jakość dla nas. Z jednej strony możliwość pracy zdalnej, ale z drugiej jeszcze efektywniejsza współpraca na miejscu. Temu między innymi ma służyć rearanżacja naszego warszawskiego biura.

Merck jest nie tylko producentem leków, ale także światowym liderem w takich dziedzinach jak life science. W czym specjalizuje się ten obszar firmy?

Inicjatywy sektora Life Science przyczyniają się do tworzenia nowych technologii dla branży farmaceutycznej, która pomaga rozwijać nowe terapie, m.in komórkowe i genowe. Naszymi odbiorcami są ośrodki akademickie, inne firmy farmaceutyczne czy podmioty, które chcą mieć pewność, że ich procesy są bezpieczne i oparte na wysokiej jakości.

W obszarze Life Science, w którym mamy jedno z największych na świecie portfolio produktów i usług, wspieramy społeczność naukową. Przyczyniamy się do tego, że badania naukowe, biotechnologia i produkcja farmaceutyczna stają się prostsze, wyniki dokładniejsze, a tworzenie bezpiecznych terapii i przełomowych rozwiązań – na przykład z wykorzystaniem edycji genomu – szybsze. Nasze produkty, narzędzia, usługi i platformy cyfrowe wspierają naukowców i inżynierów na każdym etapie ich pracy, przyspieszając dostarczanie przełomowych terapii.

Dostarczyliśmy na przykład ponad 200 niezbędnych produktów wspierających wykrywanie, leczenie i zapobieganie COVID-19. Nasze zespoły dostarczyły wszystkim głównym producentom szczepionek przeciwko COVID-19 krytyczne – na wszystkich etapach diagnozy COVID-19 – surowce wraz z testami PCR i serologicznymi do sprawdzania przeciwciał przeciwko COVID-19 oraz najbardziej wszechstronne portfolio produktów i nowych rozwiązań do opracowywania szczepionek mRNA i terapii.

Jednym z haseł firmy Merck jest „Tworzymy cyfrowy świat pełen kolorów”. Co to właściwie znaczy?

Tak, to prawda – wspieramy firmy stojące za rozwojem cyfrowego świata. To u nas zaczyna się elektronika. Nasze doświadczenie opiera się na nauce i technologiach, które zmieniają sposób, w jaki tworzymy, uzyskujemy dostęp, przechowujemy, przetwarzamy i wyświetlamy informacje.

Sprawiamy, że mobilność staje się bezpieczniejsza, domy i urządzenia inteligentniejsze, a technologia bardziej zrównoważona. Nasz biznes Electronics dostarcza zaawansowane technologicznie materiały i specjalistyczne komponenty m.in. do wyświetlaczy czy chipów komputerowych. W Polsce jesteśmy najbardziej aktywni w obszarze Surface Solutions. Na nowo definiujemy użycie koloru we współczesnym życiu. Sprawiamy, że świat staje się piękniejszy. Dostarczamy pigmenty, udowadniamy, że piękno i funkcjonalność mogą współistnieć. Era cyfrowa zwiększyła nasze oczekiwania. Obecnie wymagamy, aby produkty dostępne na wyciągnięcie ręki, niezależnie od tego, czy są cyfrowe, czy nie, były zarówno piękne, jak i funkcjonalne, a także by dawały nieskończoną liczbę możliwości. Nasza szeroka wiedza specjalistyczna w branży kosmetycznej pomaga nam wznieść piękno na nowy poziom.

A co z przyszłością?

Wierzę, że nasza ponad 350-letnia historia i doświadczenie tak zróżnicowanej firmy pomoże nam coraz lepiej służyć społeczeństwu, także w Polsce.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum