Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna z nową strategią. Będzie sześć nowych zespołów

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia22 grudnia 2022 13:00

Główny Inspektor Farmaceutyczny ogłosił Strategię Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026. Będzie sześć nowych projektów i zespołów do ich prowadzenia.

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna z nową strategią. Będzie sześć nowych zespołów
Nowa strategia działania GIF już opracowana. Fot. PAP/Paweł Supernak
 • Opracowana przez GIF strategia na lata 2023 - 2026  jest "próbą systemowego podejścia do strategicznego planowania działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej"
 • Opracowano katalog wartości, wśród których pracownicy GIF i WIF wybrali pięć najważniejszych
 • Zaplanowanych zostało m.in. 6 projektów, dla których powołane zostaną zespoły projektowe odpowiedzialne za sprawne, terminowe i kwalitatywne osiąganie założonych celów

Nowa strategia działania GIF na lata 2023-2026

Strategia zawiera szereg projektów do realizacji w czasie obowiązywania dokumentu.

Jak informuje GIF, pracę nad strategią rozpoczęły się od powołania Zespołu ds. wypracowania Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, a punktem wyjścia stała się przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (tzw. analiza SWOT).

- Podczas prac Zespołu określone zostały misja i wizja organizacji, a także katalog wartości, wśród których pracownicy GIF i WIF wybrali pięć najważniejszych - czytamy we wstępie dokumentu (do pobrania poniżej). Projekt strategii był konsultowany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie z przedstawicielami rynku farmaceutycznego w Polsce. Niektóre z uwag zostały przyjęte przez GIF w nowej strategii. 

Jak uzasadnia GIF, strategia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej została oparta na Strategicznej Karcie Wyników, uwzględniającej 4 perspektywy:

 • interesariusza,
 • finansową,
 • procesów wewnętrznych
 • rozwoju.

Główny cel, jaki postawiła przed sobą Inspekcja, to efektywnie realizować nadzór nad rynkiem farmaceutycznym w ramach powierzonych środków.

Zaplanowanych zostało m.in. 6 projektów, dla których powołane zostaną zespoły projektowe.

Projekty dotyczą:

 1. standaryzacji procesów,
 2. automatyzacji GIF,
 3. poprawy nadzoru nad dostępnością do produktów leczniczych,
 4. rozwoju komunikacji zewnętrznej i obsługi interesariuszy,
 5. optymalizacji kosztów funkcjonowania
 6. działań budujących wiarygodny wizerunek GIF jako atrakcyjnego pracodawcy.

Jak dodaja twórcy dokumentu, strategia będziei podlegać cyklicznym przeglądom i aktualizacjom.

- W uzasadnionych przypadkach również modyfikacjom, aby pozostać dokumentem „żywym”, odpowiadającym na realne potrzeby i uwarunkowania - czytamy we wstępie.
DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum