LJX/rynekzdrowia.pl | 02-07-2012 15:08

PZPPF: projekt jednolitej ochrony patentowej trzeba zmienić

Polski Związek Pracodawców Przemysł Farmaceutycznego apeluje do polskiego rządu o zmianę niekorzystnych zapisów w regulacjach dotyczących tzw. systemu jednolitej ogólnoeuropejskiej ochrony patentowej.

"Uważamy, że narzucane rozwiązania są niekorzystne dla całej polskiej gospodarki, a szczególnie dla krajowych firm farmaceutycznych. W przypadku braku możliwości osiągnięcia korzystnego dla naszego kraju kompromisu, Polska powinna - wzorem Włoch i Hiszpanii - wycofać się z tego systemu" - oceniają przedstawiciele PZPPF.

W opinii organizacji, przyjęcie trzech języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego jako oficjalnych języków patentu UE dyskryminuje część krajów członkowskich, w tym Polskę  i jest odejściem od unijnej zasady równoważności języków narodowych. Poza tym faworyzuje podmioty gospodarcze działające na obszarze państw, w których językiem urzędowym jest niemieckim, francuskim czy angielskim kosztem pozostałych.

Zdaniem PZPPF, jedynym kompromisowym rozwiązaniem w kwestii językowej nie faworyzującym części podmiotów gospodarczych  jest przyjęcie jednego oficjalnego języka - angielskiego. Rozpatrywaniem sporów patentowych przez Jednolity Sąd Patentowy, który będzie miał swoje siedziby w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii narusza gwarantowane Konstytucją RP prawo do sądu, ponieważ narzuca konieczność prowadzenia postępowania za granicą, w obcym języku i przy udziale zagranicznych pełnomocników.

Oznacza też drastyczny wzrost kosztów prowadzenia sporów sądowych. Nawet wygranie takiego procesu, który w przypadku firm farmaceutycznych jak wynika z badań Komisji Europejskiej trwa około dwóch i pół roku, może oznaczać bankructwo polskiej firmy, ponieważ zastosowany na czas procesu zakaz sprzedaży spornego produktu i prowadzenie procesu za granicą okażą się kosztem nie do udźwignięcia.

PZPPF ocenia, że większość firm nie podejmie więc takiego ryzyka i nie będzie wprowadzać na rynek nowych leków generycznych. Straty z tego tytułu poniesie budżet NFZ i polscy pacjenci, ponieważ Fundusz będzie musiał refundować droższe leki. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wyliczył, że NFZ może stracić nawet do 2 mld zł w ciągu 5 lat.

- Poza tym efektem narzucenia języka niemieckiego i francuskiego w postępowaniach sądowych będzie narastanie tendencji dezintegracyjnych w UE. Rząd RP nie przedstawił do tej pory analizy skutków finansowych przyjęcia tych regulacji dla polskiej gospodarki, co uniemożliwia ekspercką dyskusję na ten temat - przypominają krajowi producenci leków.

Czytaj. Jednolite unijne sądownictwo patentowe: mniej wynalazków, więcej procesów?