PPTIM o projekcie ustawy refundacyjnej

Autor: LJ/Rynek Zdrowia • • 20 października 2010 20:18

Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny (PPTIM) przedstawiła swoje uwagi do projektu tzw. ustawy refundacyjnej.

PPTIM o projekcie ustawy refundacyjnej
Przypomnijmy, że projekt przewiduje m.in., że stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża – w wysokości 5 proc.

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące limitów i poziomów odpłatności za leki. Zmieniono sposób wyznaczania limitu podstawy – z leku najtańszego objętego refundacją, na oparty o udział grupy leków na rynku. Udział ten musi wynosić minimum 15%.

W projekcie powiązano również aktywność biznesową i badawczo-rozwojową producentów leków w Polsce przy ustalaniu ceny i refundacji. Jednak zdaniem organizacji Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny, w ustawie brak jest szczegółowego mechanizmu wpływu działalności badawczej na kształtowanie ceny urzędowej zbytu leku.

„Chcielibyśmy zwrócić uwagę na treść proponowanego w ustawie refundacyjnej przepisu art. 13 ust. 2. Zapis tego artykułu wskazuje, iż w procesie ustalania ceny produktu refundowanego istnieje potrzeba wzięcia pod uwagę skali prowadzonej przez wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycyjnej na terenie Polski, a także całej Unii Europejskiej oraz krajów obszaru EFTA.

Zapis ten nie precyzuje jednak, w jaki sposób spełnienie warunków innowacyjności czy też skali ponoszonych nakładów inwestycyjnych, byłoby przez ministra właściwego do spraw zdrowia brane pod uwagę“ – brzmi stanowisko PPTIM.

Organizacja obawia się, iż omawiany przepis, bez należytego uściślenia, pozostanie martwym i zmarnuje szansę na efektywne pobudzenie innowacyjności gospodarki.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum