Organizacje pacjentów do ministra: jest potrzeba zwiększenia produkcji leków w Polsce

Autor: oprac. LJ • Źródło: organizacje pacjentów26 listopada 2021 15:05

Udział leków produkowanych lokalnie w polskim rynku spada, potrzebne są natychmiastowe i efektywne działania, aby zahamować ten niekorzystny trend – piszą organizacje pacjentów do ministra zdrowia.

Minister zdrowia jest adresatem listu organizacji pacjentów ws. zapewnenia bezpieczeństwa lekowego kraju (fot. LJ)
 • Dziewięć organizacji pacjentów zaapelowało do ministra zdrowia o działania, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa lekowego kraju
 • Postulują o wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą produkcję leków w Polsce
 • Sygnatariusze listu zwracają uwagę na spadek udziału w rynku leków produkowanych w kraju

Organizacje pacjentów zaapelowały do Ministra Zdrowia o wprowadzenia rozwiązań zwiększających produkcję leków w Polsce.

Sygnatariusze listu zwracają uwagę na spadek udziału w rynku leków produkowanych w kraju. Podkreślają też rolę gwarancji dostępności leków, szczepionek, środków ochronnych i wyrobów medycznych dla zapewnienia ciągłości terapii dla przewlekle chorych oraz ich bezpieczeństwa lekowego.

W liście podkreślono, że ostatnie dwa lata - czas pandemii COVID-19 na świecie - wyraźnie pokazały, jak ważne jest zapewnienie ciągłości dostępu do leków, szczepionek, środków ochrony i wyrobów medycznych.

Potrzeba zwiększania produkcji leków w Polsce

Zwłaszcza początkowy okres pandemii unaocznił realne zagrożenie wynikające z ograniczonego dostępu do podstawowych leków i szczepionek sprowadzanych z zagranicy. "Skuteczne działania podejmowane przez instytucje administracji rządowej oraz odpowiedzialna postawa krajowych wytwórców zapobiegły brakom leków w aptekach i szpitalach" - podkreślają organizacje pacjentów.

Mając na uwadze powyższe czynniki oraz wzorując się na doświadczeniach i wnioskach wyciągniętych przez inne kraje Unii Europejskiej, organizacje pacjentów zaapelowały o pilne wdrożenie efektywnych rozwiązań, prowadzących do zwiększania produkcji leków w Polsce. Sygnatariusze podkreślają wagę bezpieczeństwa lekowego i gwarancji ciągłości terapii milionów przewlekle chorych.

"Minister Zdrowia w swoich działaniach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska. Mamy nadzieję na otwartość resortu zdrowia również w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa lekowego. Zważywszy jednak, że udział leków produkowanych lokalnie w polskim rynku spada, potrzebne są natychmiastowe i efektywne działania, aby zahamować ten niekorzystny trend" – napisali w swoim apelu pacjenci.

Pod listem podpisało się dziesięć organizacji:

 • Polski Związek Niewidomych, Fundacja Światło dla Życia,
 • Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny,
 • Zjednoczenie na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS ”Pozytywni w Tęczy”,
 • Retina AMD Polska,
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
 • Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową,
 • Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych.

Bezpieczeństwo lekowe pacjentów. Będzie współpraca GIF i URPL

MZ: stale bierzemy pod uwagę kwestię bezpieczeństwa lekowego przy decyzjach refundacyjnych

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum