Opinie Rady Przejrzystości AOTM

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 10 lipca 2013 10:18

8 lipca odbyło się 19. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska w sprawie finansowania belimumabu i tobramycyny.

Opinie Rady Przejrzystości AOTM
Rada uważa za zasadne objęcie refundacją leku Benlysta (belimumab) w ramach programu lekowego "Leczenie aktywnej postaci tocznia rumieniowatego układowego (SLE) przy wykorzystaniu substancji czynnej belimumab", w ramach odrębnej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.

Rada akceptuje pierwszy z zaproponowanych mechanizmów podziału ryzyka. 

Lek Benlysta (belimumab), przeciwciało monoklonalne modulujące funkcje limfocytów B, okazał się skuteczny w niektórych, aktywnych postaciach tocznia rumieniowatego układowego (SLE). Przedstawiony program lekowy gwarantuje stosowanie leków tylko w uzasadnionej grupie pacjentów.

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją leku Bramitob (tobramycinum) płyn do inhalacji z nebulizatora we wnioskowanym wskazaniu: leczenie przewlekłych zapaleń płuc wywołanych Pseudomonas aeruginosa u chorych na mukowiscydozę, w ramach zaproponowanego programu lekowego. Wnioskowany program lekowy, w odróżnieniu od dotychczas prowadzonego, nadmiernie poszerza stosowanie jednego z dwóch dostępnych na rynku preparatów tobramycyny (Bramitob, Tobi) przeznaczonych do inhalacji u chorych na mukowiscidozę, zakażonych Pseudomonas aeruginosa. Ponadto, interwencja jest nieefektywna kosztowo.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum