Onkologiczne Centra Wsparcia Badań Klinicznych. W puli 45 mln zł z ABM na projekty

Autor: oprac. LJ • Źródło: ABM05 października 2021 12:00

Do 22 listopada placówki mogą wnioskować o dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Dr Radosław Sierpiński, szef Agencji Badań Medycznych. Właśnie ogłoszono kolejny konkurs w obszarze badań klinicznych (fot. PTWP)
  • Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs dla Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych
  • W ramach konkursu ABM dofinansuje projekty przewidujące utworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK)
  • Realizacja konkursu stanowi kontynuację działań ABM w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych w obszarze onkologii, zwiększenie liczby uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Stworzenie Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma pomóc w rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz poprzez zwiększenie m.in. konkurencyjności polskiego rynku w zakresie obsługi badań klinicznych i przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 45 milinów złotych.

Nabór wniosków trwa od 4 października do 22 listopada 2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Kto może wnioskować?

Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej utworzony przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub jednostkę samorządu terytorialnego posiadający kontrakt z oddziałem wojewódzkim NFZ oraz udzielający świadczeń szpitalnych.

W konkursie będą mogli uzyskać dofinansowanie jedynie wnioskodawcy posiadający kontrakt z OW NFZ w zakresie świadczeń szpitalnych co najmniej:

  • z chirurgii ogólnej lub onkologicznej oraz
  • chemioterapii lub radioterapii (teleradioterapii/brachyterapii).

27 października 2021 r. planowane jest webinarium dla potencjalnych wnioskodawców.

ABM: rusza centrum wsparcia badań klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum