Ogłoszono nabór na fotel wiceprezesa AOTMiT. Zgłoszenia do 30 stycznia

Autor: oprac. JPP • Źródło: AOTMiT23 stycznia 2023 11:52

Na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko zastępcy prezesa AOTMiT.

Ogłoszono nabór na fotel wiceprezesa AOTMiT. Zgłoszenia do 30 stycznia
Prezes AOTMiT Roman Topór-Mądry. W 2022 roku wygrał konkurs na kolejną kadencję Fot. PTWP
 • Na stronach AOTMiT opublikowano ogłoszenie ministra zdrowia w sprawie naboru na stanowisko zastępcy prezesa Agencji
 • Termin składania dokumentów aplikacyjnych wyznaczono do 30 stycznia 2023 roku
 • Jednym z warunków aplikowania jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych
 • Dodajmy, że pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs na stanowisko prezesa AOTMiT. Na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy szef agencji - Roman Topór-Mądry

Ogłoszono nabór na fotel wiceprezesa AOTMiT

Na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano ogłoszenie ministra zdrowia w sprawie naboru na stanowisko zastępcy prezesa AOTMiT.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych mija 30 stycznia 2023 roku.

Jak wskazano, kandydat przystępujący do naboru, winien spełniać następujące warunki:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
 • posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki zdrowia;
 • posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w:
  a) podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), lub
  b) jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •  korzysta z pełni praw publicznych

Do obowiązków wiceprezesa należeć będą:

 • zastępowanie Prezesa Agencji, w razie jego nieobecności;
 • reprezentowanie Agencji na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Prezesa Agencji upoważnienia;
 •  planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;
 • koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;
 • rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;
 •  występowanie do Prezesa Agencji z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;
 • przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Agencji;
 • wykonywanie innych poleceń Prezesa Agencji

Pełną treść ogłoszenia o naborze załączamy poniżej w formacie PDF.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs na prezesa Agencji. Nominację na kolejną kadencję otrzymał wówczas dotychczasowy prezes - Roman Topór-Mądry i 9 listopada odebrał z rąk ministra zdrowia Adama Niedzielskiego powołanie na stanowisko.

Konkurs ogłoszono w związku z końcem poprzedniej, pięcioletniej kadencji szefa AOTMiT. Dodajmy, że Topór-Mądry to lekarz, dr nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego i epidemiolog.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum