Od 1 stycznia zmiany w refundacji leków. Dobra wiadomość dla pacjentów hematologicznych

Autor: oprac. LJ • Źródło: IQVIA17 grudnia 2022 14:05

Od 1 stycznia 2023 roku będą zmiany w liście leków refundowanych. Finansowane będą m.in. leki stosowane w hematologii w ramach programów lekowych.

Od 1 stycznia zmiany w refundacji leków. Dobra wiadomość dla pacjentów hematologicznych
Od nowego roku zmiany na wykazach refundacyjnych Fot. AdobeStock
 • Firma IQVIA przygotowała podsumowanie zmian w ramach projektu listy refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2023 roku
 • Od nowego roku nie będzie już refundowana insulina Tresiba (Insulinum degludecum) firmy Novo Nordisk
 • Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawią się 4 nowe substancje czynne

Rynek apteczny

Wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 67 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 89 innych.

Zgodnie z projektem obwieszczenia w ramach refundacji aptecznej wprowadzony zostanie pierwszy odpowiednik w ramach 1 substancji czynnej vildagliptinum – produkty Anvildis, Glypvilo, Kwikaton oraz Viglita z obniżką urzędowej ceny zbytu na poziomie od -72 do -73 proc. w porównaniu do ceny jedynego dotychczas refundowanego leku z tą substancją czynną.

Jeden produkt refundowany obecnie w ramach listy aptecznej traci wyłączność rynkową. To Ryzodeg – Insulinum degludecum + Insulinum aspartum.

Finansowania nie uzyska żadna nowa substancja czynna, natomiast insulina (Insulinum degludecum) produkt Tresiba firmy Novo Nordisk straci finansowanie.

Rynek szpitalny

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawią się 4 nowe substancje czynne:

 • Acalabrutinibum – produkt Calquence firmy AstraZeneca AB dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.79 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1);
 • Avatrombopag – produkt Doptelet firmy Swedish Orphan Biovitrum AB dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10: D69.3);
 • Elotuzumabum – produkt Empliciti firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.54 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0);
 • Luspaterceptum – produkt Reblozyl firmy Bristol Myers Squibb Pharma EEIG dostępny w ramach nowego programu lekowego B.142 Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji (ICD-10: D46.1).

W ramach programów lekowych refundację traci blinatumomabum – dotychczas dostępny w ramach programu lekowego B.65 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ICD-10 C91.0). Pomimo usunięcia z listy refundacyjnej, zgodnie z opisem programu lekowego B.65, lek ten nadal jest dostępny w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Z programów lekowych do katalogu chemioterapii zostaje przesunięty lenalidomid – dotychczas dostępny w ramach programów lekowych B.54 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0), B.84 Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogeniczną w postaci izolowanej delecji 5q (D46) oraz B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85).

Zgodnie z projektem obwieszczenia w ramach programów lekowych wprowadzony zostanie pierwszy odpowiednik w ramach 1 substancji czynnej pirfenidonum – produkt Pirfenidone Sandoz, z obniżką urzędowej ceny zbytu na poziomie -61 proc. w porównaniu do ceny jedynego dotychczas refundowanego leku z tą substancją czynną (leku Esbriet firmy Roche Registration GmbH).

Dwa produkty refundowane obecnie w ramach programów lekowych tracą wyłączność rynkową:

 • Zaltrap – Aflibercept, produkt firmy Sanofi Winthrop Industrie
 • Caprelsa – Vandetanibum, produkt firmy Genzyme Europe BV

Unifikacja programów lekowych

W związku z unifikacją programów lekowych:

 • B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85) oraz
 • B.12 Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD - 10 C82.0; C82.1; C82.7),

substancje czynne dostępne dotychczas w ramach programu lekowego B.93 (Axicabtagene ciloleucel, Pixantroni dimaleas, Polatuzumabum vedotinum, Tisagenlecleucelum), od 1 stycznia 2023 roku będą dostępne w tym wskazaniu w programie B.12 Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85).

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone również w innych obszarach terapeutycznych: chłoniaka Hodgkina (włączenie programu B.100 Leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD10: C81) do programu B.77 Leczenie chorych na chłoniaki CD30+ (C81; C84.5), który to od 1 stycznia 2023 roku będzie dostępny pod zmienioną nazwą – Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10: C81)).

Podobnie: przewlekła białaczka limfocytowa (połączenie programów B.79 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C91.1), B.92 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfoblastyczną ibrutynibem (ICD 10: C91.1) oraz B.103 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem (ICD-10: C91.1) do programu B.79 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD 10: C91.1)).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum