Od 1 stycznia reklamy leków i wyrobów medycznych po nowemu. NIL wyjaśnia zasady

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/NIL27 grudnia 2022 11:40

1 stycznia zmienią się zasady reklamowania wyrobów medycznych. Naczelna Izba Lekarska wyjaśnia w komunikacie, na czym będą polegać. "Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika" - czytamy.

Od 1 stycznia reklamy leków i wyrobów medycznych po nowemu. NIL wyjaśnia zasady
Od 1 stycznia reklamy wyrobów medycznych po nowemu. Fot. Shutterstock
 • 7 kwietnia 2022 w życie weszła nowa ustawa o wyrobach medycznych
 • Przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych zaczną obowiązywać od Nowego Roku - informuje Naczelna Izba Lekarska
 • "To m.in. zakaz reklamowania wyrobów medycznych przez lekarza, farmaceutę lub inną osobę, która na potrzeby promocyjne stwarza pozory wykonywania zawodu medycznego" - brzmi komunikat NIL

Część przepisów wchodzi w życie 1 stycznia

- Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika. Zapis ten dotyczy także terminów medycznych i naukowych oraz przywoływania wyników badań naukowych, opinii specjalistów lub literatury specjalistycznej skierowanych w reklamie do innych odbiorców niż laicy - informuje Naczelna Izba Lekarska. Chodzi o zmiany w reklami wyrobów medycznych, które zgodnie z nowelizowana i obowiązującą od kwietnia ustawą wejda w życie 1 stycznia 2023 r.

Jak wyjaśnia Izba, "profesjonalistami, według ustawy, są osoby wykonujące zawody medyczne, które posiadły specjalistyczną wiedzę medyczną oraz doświadczenie. „Laikami” w rozumieniu przepisów są więc użytkownicy nieprofesjonalni: pacjenci, konsumenci, importerzy, dystrybutorzy czy przeciętni użytkownicy Internetu".

Wizerunek a reklama wyrobu medycznego

- Przepisy ustawy jasno zakazują podmiotom prowadzącym reklamę wyrobu medycznego wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne - przypomina NIL. Dodaje też, że żadna z występujących w reklamie wyrobu medycznego czy produktu leczniczego osób "nie będzie mogła podać się za medyka lub przedstawiać produkt w sposób sugerujący wykonywanie zawodu lekarza, farmaceuty pielęgniarki, ratownika medycznego i innych osób reprezentujących zawód medyczny".

Izba przypomina też, że reklama nie może także bezpośrednio nakłaniać dzieci i rodziców lub innych dorosłych do kupna produktów oraz dotyczyć wyrobów nieprzeznaczonych dla laików.

- Jak przewiduje ustawa niezbędne dane, jakie ma zawierać reklama, a także sposób jej prezentowania, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra zdrowia - wyjaśnia NIL.

Izba wylicza też, do czego stosuje się przepisy związane z reklamą, zgodnie z art. 58 ustawy. Są to

 • reklama działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług – w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów;
 • prezentowanie wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania wyrobów, lub finansowania takich spotkań;
  kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści;
 • odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobów;
 • sponsorowanie targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, w tym dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami;
 • prezentowanie wyrobów w czasie targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych;
 • przekazywanie próbek w celu promocji wyrobów.

Odwiedzanie lekarzy przez reklamodawców

Ustawa, jak wyjaśnia NIL, wyznacza tez zasady reklamy w miejscu świadczenia usług medycznych. 
- Odwiedzanie medyków w celu reklamy produktu od tej pory będzie mogło zaistnieć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania oraz poza godzinami pracy lekarza, farmaceuty, pielęgniarki itd. Spotkanie z przedstawicielem prezentującym reklamę może zaś odbyć się wyłącznie za zgodą kierownictwa danej jednostki leczniczej lub osoby wykonującej zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej. Reklama (w formie audiowizualnej, dźwiękowej lub wizualnej) prowadzona w aptece lub jednostkach leczniczych, jak również wspomniane odwiedzanie np. lekarzy w celach prezentacji wyrobu medycznego, nie może utrudniać prowadzonej w tych podmiotach działalności - tłumaczy Naczelna Izba Lekarska przypominając, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, mimo wprowadzania nowych regulacji, "lekarze i lekarze dentyści dysponują ograniczoną swobodą reklamowania i informowania o świadczeniu usług medycznych".

- Przepis art. 63 KEL zakazuje reklamowania się oraz wyrażania zgody na użycie swego nazwiska lub wizerunku w celach komercyjnych. Zgodnie zaś z przepisami zawartymi w art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, informacje o zakresie i rodzajach udzielnych świadczeń zdrowotnych może podawać jednie podmiot medyczny, wykonujący działalność leczniczą. Treść i forma tych informacji nie mogą nosić znamion reklamy - ostrzega Izba.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze