Od 1 stycznia 2023 nowe listy leków refundowanych. Zmiany również w programach lekowych

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia22 grudnia 2022 12:30

Od 1 stycznia 2023 roku będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Finansowane będą cztery nowe substancje czynne. Zmianie ulegną też programy lekowe.

Od 1 stycznia 2023 nowe listy leków refundowanych. Zmiany również w programach lekowych
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany na liście leków refundowanych Fot. ShutterStock
 • Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku
 • Podsumowanie zmian przedstawia m.in. zmiany w wysokości cen leków dla pacjentów. Cena jednego z leków spadnie o ponad 63 zł, ale innego wzrośnie o ponad 452 zł
 • Od stycznia 2023 roku będą refundowane 4 nowe substancje czynne. Są też zmiany w programach lekowych

Cena jednego z leków wzrośnie o 452 zł

Ministerstwo Zdrowia opublikowało styczniową listę leków refundowanych.

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją, od 1 stycznia 2023 roku będzie refundowanych 137 produktów bądź nowych wskazań. 79 produktów bądź wskazań nie będzie już finansowanych.

 • Dla 99 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 460,40 zł).
 • Dla 32 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,10 zł do 43,20 zł).
 • Dla 292 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 63,76 zł).
 • Dla 426 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
 • Dla 302 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 69,65 zł).
 • Dla 129 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 46,50 zł).

Resort zdrowia informuje też o zaprzestaniu refundacji niektórych leków poza wskazaniami rejestracyjnymi. Dotyczy to:

 • azatiopryny w sarkoidozie, ziarniniakowach chorobach płuc oraz śródmiąższowym zapaleniu płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc
 • chlorambucylu w amyloidozie
 • metotreksatu (tabletki) w sarkoidozie i ziarniniakowych chorobach płuc
 • prednizolonie w stanie po przeszczepie nerki u dzieci do 18 roku życia
 • takrolimusie w idiopatycznym zespole nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę i toczniowym zapaleniu nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę

Ponadto wskazanie refundacyjne dla leków inhalacyjnych zawierających beklomtazon + formoterol w dawce 200+6 µg/dawkę zostało zawężone do leczenia astmy.

Refundowany nie będzie też już lek Tresiba (insulina degludec) w cukrzycy typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży oraz dorosłych.

Zmiany w programach lekowych

W zakresie refundacji szpitalnej, od stycznia refundowane będą 4 nowe substancje czynne, w tym jedna w ramach nowego programu lekowego:

 • Acalabrutinib (Calquence) w ramach istniejącego programu lekowego B.79 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Awatrombopag (Doptelet) w ramach istniejącego programu lekowego B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
 • Elotuzumab (Empliciti) w ramach istniejącego programu lekowego B.54 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego
 • Luspatercept (Reblozyl) w ramach nowego programu lekowego B.142 Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji

Ponadto resort zdrowia zdecydował o poszerzeniu wskazań do stosowania w programach lekowych.

W programie B.6. leczenia chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej dodano leki:

 • ozymertynib (Tagrisso)
 • cemiplimab (Libtayo)
 • atezolizumab (Tecentriq)
 • entrektynib (Rozlytrek)
 • niwolumab + ipilimumab (Opdivo + Yervoy)

Program B.54.Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego uzupełniono o:

 • daratumumab (Darzalex) w skojarzeniu z bortezomibem, talidomidem i deksametazonem (schemat DVTd), w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (schemat DVd) oraz w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem (schemat DRd)
 • nowo refundowany lek elotuzumab w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem (schemat EloPd) od III linii leczenia dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego

W programie B.66.Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe można będzie zastosowanie brentuksymabu vedotinu (Adcetris) w skojarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (CHP).

W programie B.79.Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, poza nowym lekiem akalabrutynib, jest możliwość zastosowania ibrutynib u(Imbruvica).

Nastąpiło też przeniesienie lenalidomidu z programów lekowych B.54, B.84 i B.93. do katalogu chemioterapii.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze