Ochrona farmaceutów należna funkcjonariuszom publicznym. Jak zdecydowali senatorowie Komisji Zdrowia?

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia08 czerwca 2022 09:05

Senatorowie Komisji Zdrowia jednogłośnie bez poprawek przyjęli zmiany w ustawie, które obejmują farmaceutów i techników farmaceutycznych ochroną prawnokarną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.

Ochrona farmaceutów należna funkcjonariuszom publicznym. Jak zdecydowali senatorowie Komisji Zdrowia?
Senatorowie komsji zdrowia za ochrona prawną farmaceutów i techników Fot. LJ
  • 12 maja 2022 roku Sejm przyjął zmiany w prawie, które obejmują farmaceutów i techników farmaceutycznych ochroną prawnokarną przysługującą funkcjonariuszom publicznym
  • 8 czerwca ustawy były oceniane przez senacką Komisję Zdrowia
  • Senatorowie komisji jednogłośnie przyjęli ustawę bez poprawek

Sejm był za, senatorowie komisji również

12 maja 2022 roku posłowie przyjęli zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz ustawie o zawodzie farmaceuty, która obejmuje farmaceutów oraz techników farmaceutycznych ochroną prawnokarną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.

Ustawa została przyjęta 446 głosami za, przy 11 przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa została skierowana do Senatu. 8 czerwca zajęła się nią senacka komisja zdrowia.

"Przyjęta ustawa zawiera niezbędne elementy przepisów związanych z ochroną prawnokarną, a więc dookreślenie w zakresie tzw. strony przedmiotowej (czynu, czasu, miejsca oraz powiązania działania z wykonywaniem określonych czynności zawodowych)" - oceniło biuro legislacyjne Kancelarii Senatu.

"Ponadto uwzględniono praktykę i realia stosowania przepisów Prawa farmaceutycznego, uwzględniając w zakresie podmiotowym ustawy technika farmaceutycznego" - dodaje.

Uwagi biura legislacyjnego Senatu

Miało jednak pewne uwagi do przyjętego przez Sejm dokumentu.

"W stosunku do farmaceutów ustawa nie przewiduje szczególnej ochrony „jak dla” funkcjonariusza publicznego, przy wykonywania czynności polegających na sporządzaniu i przygotowywaniu leków lub preparatów i produktów leczniczych – w art. 2 ustawy nowelizującej, w dodawanym art. 35a ustawa stanowiąc o czynnościach objętych ochroną, wymienia art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy o zawodzie farmaceuty, pomijając odwołanie do jej ust. 3 pkt 2 i pkt 5, w tych sytuacjach więc nie przewiduje się ochrony dla farmaceuty".

W przypadku technika farmaceutycznego – art. 1 ustawy, w dodawanym art. 91a odsyła do art. 91 Prawa farmaceutycznego, który wskazuje czynności, do których jest uprawniony technik: w ust. 1 wymienia „czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych” (z określonymi wyjątkami), natomiast w ust. 2 jest mowa o możliwości wykonywania czynności pomocniczych przy sporządzaniu i przygotowywaniu określonych preparatów leczniczych, leków i produktów leczniczych.

Po pierwsze, technikowi farmaceutycznemu przysługiwałaby ochrona przy czynnościach dotyczących sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, podczas gdy farmaceuta, który wykonuje zawód samodzielnie, z ochrony w tym zakresie nie mógłby korzystać.

Po drugie, z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy, nie wydaje się celowe przyznanie ochrony prawnokarnej przy wykonywaniu w/w czynności (sporządzania i przygotowywania produktów) ani przez technika, ani przez farmaceutę. Nie odbywają się one bowiem w miejscu, w którym przewiduje się dostęp dla nieograniczonej liczby osób z zewnątrz i nie są one wykonywane w sytuacji zagrożenia naruszaniem nietykalności, czynnej napaści lub znieważenia (a więc objęte zakresem przepisów art. 223, art. 223 czy art. 226 Kk).

Dlatego zaproponowała zmianę: w art. 1, w art. 91a wyrazy "o których mowa w art. 91, lub innych czynności" zastąpić wyrazami "polegających na wydawaniu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych lub innych czynności pomocniczych".

Słowem, w ocenie legislatora, przy tak sformułowanych przepisach, technik farmaceutyczny miałby większe uprawnienia niż farmaceuta.

Jak głosowali senatorowie?

Jednak resort zdrowia był przeciwny tej zmianie. Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski dodał w czasie obrad komisji, że Ministerstwo Zdrowia jest za objęciem farmaceutów i techników taką samą ochroną, jaką już dziś mają lekarze i pielęgniarki: - Teraz to jest incydentalna zmiana prawa, bowiem pojawiły się przypadki napaści na farmaceutów.

Z kolei jak wyjaśniała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, technik jest w mniejszym stopniu narażony na akty agresji. Może to się wydarzyć w trakcie wydawania produktów farmaceutycznych. Jednak nie wykonuje on usług farmaceutycznych w aptece. To należy do farmaceuty.

Już dzisiaj farmaceuci mogą świadczyć niektóre usługi opieki farmaceutycznej, a z czasem zakres tych świadczeń będzie się poszerzał.

Senatorowie komisji jednogłośnie przyjęli zmianę ustawy bez poprawek. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Sprawozdawcą będzie przewodnicząca komisji zdrowia, Beata Małecka-Libera.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum