Obowiązkowa informacja przy kasie fiskalnej apteki. Komentarz

Autor: oprac. LJ • Źródło: Michał Komar, KPMG04 lutego 2022 17:42

Od 1 lutego apteki prowadzące sprzedaż środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, objętych obniżką podatku VAT, są również zobowiązane umieścić informacje o zerowej stawce podatku VAT przy kasach fiskalnych.

Obowiązkowa informacja przy kasie fiskalnej apteki. Komentarz
Obowiązek dla aptek: muszą umieścić informację o O stawce VAT przy kasie fiskalnej Fot. PTWP
  • Od 1 lutego 2022 roku obowiązuje zerowa stawka VAT m.in. na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprzedawane w aptekach
  • Być może zmiana w stawce podatku VAT tych produktów powinna zostać odzwierciedlona w treści nowych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia - uważa radca prawny Michał Komar
  • Apteki prowadzące sprzedaż produktów objętych obniżką podatku VAT są zobowiązane umieścić informacje o zerowej stawce podatku VAT przy kasach fiskalnych

0 proc. VAT na dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego

Z początkiem lutego bieżącego roku obowiązywać zaczęły przepisy tzw. Tarczy antyinflacyjnej 2.0, które do końca lipca tego roku przewidują stosowanie zerowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) na towary spożywcze. Co istotne, do kategorii towarów spożywczych objętych obniżoną stawką podatku VAT zaliczono również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego wymienione w przepisach ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Czy Tarcza antyinflacyjna 2.0 obejmie też produkty refundowane? - komentuje Michał Komar, radca prawny w Kancelarii Prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Michał Komar Fot. KPMG.jpg
Michał Komar Fot. KPMG.jpg

Podążając drogą odwołań z przepisów jednej ustawy do kolejnych, zauważyć można, że dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego („DŚSSPM”) zalicza się do kategorii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego („ŚSSPŻ”), które to podlegają refundacji ze środków publicznych na podstawie przepisów ustawy refundacyjnej.

W przypadku ŚSSPŻ objętych refundacją, ich cena, tak samo jak cena refundowanych leków oraz wyrobów medycznych, regulowana jest przepisami wspomnianej ustawy. Dokładniej urzędowa cena zbytu tych produktów jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Ministra Zdrowia. Warto przy tym zwrócić uwagę, że cena urzędowa produktów refundowanych jest ceną brutto, zgodnie bowiem z przepisami ustawy refundacyjnej zawiera w sobie podatek od towarów i usług.

W tym miejscu należałoby sobie zadać zatem pytanie, czy obniżka podatku VAT do poziomu 0 proc., wprowadzona przepisami Tarczy antyinflacyjnej 2.0 na pół roku, oznacza, że ŚSSPŻ nią objęte powinny być sprzedawane po cenie nieuwzględniającej podatku VAT? Nadal jednak ceny urzędowe tych produktów, tak jak zostały one ustalone w treści decyzji refundacyjnych, VAT (w stawce 5 proc. właściwej dla towarów spożywczych) w sobie zawierają.

Być może zmiana w stawce podatku VAT tych produktów powinna zostać odzwierciedlona w treści nowych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia, które będą wydawane w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku (a więc w okresie obowiązywania Tarczy antyinflacyjnej 2.0)? Pamiętajmy jednak, że decyzje refundacyjnej wydawane są na kilka lat, a więc po zakończeniu obniżki VAT, cena urzędowa musiałaby ulec ubruttowieniu. Czyli efektywna cena refundowanych ŚSSPŻ uległaby obniżce o wartość podatku VAT. Może rozwiązaniem byłoby wskazanie w nowych decyzja refundacyjnych urzędowej ceny zbytu w dwóch wartościach: (i) bez podatku VAT, w okresie obowiązywania Tarczy antyinflacyjnej 2.0 oraz (ii) z podatkiem VAT, w późniejszym okresie.

Komunikat Ministra Zdrowia

Cieszy fakt, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło omawianą powyżej zależność i dnia 31 stycznia 2022 r. opublikowało komunikat, w którym zaprezentowało urzędowe ceny zbytu ŚSSPŻ obniżone o wartość podatku VAT.

Zastanawiać może - rzecz jasna - forma takiej zmiany wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który to wykaz Minister Zdrowia publikuje w swoim Dzienniku Urzędowym w formie obwieszczenia, raz na dwa miesiące. Aktualnie obowiązuje zatem obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. (DZ. URZ. Ministra Zdrowia z roku 2021, poz. 101) zmienione częściowo ww. komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Dodatkowo, urzędowe ceny zbytu ŚSSPŻ są ustalane w drodze decyzji administracyjnych, zatem ich zmiana również powinna przyjąć formę decyzji administracyjnej i to wydawanej za zgodą jej adresata (dla zainteresowanych – art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego). Ustawa refundacyjna przewiduje nawet specjalną procedurę obniżania urzędowej ceny zbytu refundowanych produktów, do której rozpoczęcia niezbędny jest jednak wniosek samego adresata decyzji refundacyjnej.

Przyjąć zatem należy, iż aktualna obniżka cen urzędowych ŚSSPŻ została przeprowadzona w inny sposób. Argumentować to można zapewne bardziej szczegółowym charakterem przepisów podatkowych względem ogólnych przepisów ustawy refundacyjnej, w myśl ukutej jeszcze w starożytnym Rzymie zasady, że prawo o większym stopniu szczegółowości należy stosować przed prawem ogólniejszym (z łaciny „lex specialis derogat legi generali”).

Informacje przy kasach fiskalnych w aptekach

Tarcza antyinflacyjna 2.0 nakłada ponadto na sprzedawców obowiązek informowania kupujących o obniżonej stawce podatku VAT na towary spożywcze. Informacja ta powinna być umieszczona przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż towarów. Wzór takiej informacji zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Tym samym, apteki prowadzące sprzedaż ŚSSPŻ, objętych obniżką podatku VAT, są również zobowiązane umieścić informacje o zerowej stawce podatku VAT przy kasach fiskalnych.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze