Nowe zasady reklamy suplementów diety. Za złamanie przepisów nawet milion złotych kary

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia04 stycznia 2023 15:11

Nowe propozycje dotyczące reklamy suplementów diety regulują sposób ich prezentacji i wskazują, jakich treści nie mogą zawierać. Mówią też o karach za złamanie tych zasad.

Nowe zasady reklamy suplementów diety. Za złamanie przepisów nawet milion złotych kary
Twórcy reklam będą musieli przestrzegać nowych zasad dotyczących reklamy suplementów diety Fot. AdobeStock
 • Są propozycje przepisów regulujących prezentację lub reklamę suplementów diety. Mają wyraźnie wskazywać, że suplement diety nie ma właściwości leczniczych
 • Reklama suplementu diety nie może być kierowana do dzieci do 12 roku życia
 • Za złamanie przepisów dotyczących reklamy suplementów diety grozi kara nawet miliona złotych

Tak ma wyglądać reklama suplementu diety

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie suplementów diety.

Zgodnie z projektem oznakowanie suplementów diety nie będzie mogło zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

Prezentacja lub reklama suplementu diety musi zawierać informację o następującej treści: "Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych".

W przypadku prezentacji lub reklamy w formie audiowizualnej suplementu diety informację:

 • umieszcza się poziomo, nieruchomo, w dolnej części prezentacji lub reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 proc. jej powierzchni;
 • umieszcza się w taki sposób, aby tekst był czytelny, wyróżniał się od kolorystyki reklamy i tła płaszczyzny, w kolorze czarnym na białym tle lub w kolorze białym na czarnym tle, o grubości stanowiącej 20–25 proc. jej wysokości;
 • ukazuje się na ekranie przez cały czas emisji prezentacji lub reklamy;
 • odczytuje się w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 5 sekund;
 • odczytuje się podczas prezentowania opakowania suplementu diety

W przypadku prezentacji lub reklamy suplementu diety w formie dźwiękowej
informację odczytuje się w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 5 sekund.

W przypadku prezentacji lub reklamy suplementu diety w formie wizualnej
informację:

 • umieszcza się poziomo, w dolnej części prezentacji lub reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 proc. jej powierzchni;
 • umieszcza się w taki sposób, aby tekst był czytelny, wyróżniał się od kolorystyki reklamy i tła płaszczyzny, w kolorze czarnym na białym tle lub w kolorze białym na czarnym tle.

Jakich treści nie może zawierać reklama suplementu diety?

 • nie może być kierowana i nie może zawierać elementów sugerujących, że jej przekaz jest kierowany do małoletnich do 12 roku życia, w tym ich wizerunku ani głosu
 • nie może wykorzystywać przedmiotów, znaków, symboli mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi, taśmy antropometryczne
 • nie może zawierać prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym;
 • nie może zawierać innych elementów mogących budzić te same skojarzenia, co określone powyżej
 • nie może wykorzystywać wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, a także stopni i tytułów naukowych w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • nie może wprowadzać w błąd co do właściwości lub statusu suplementu diety przez zawieranie wspólnego głównego członu z nazwą własną albo powszechnie stosowaną wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego lub produktu leczniczego

Gdzie reklama suplementu diety nie może być prowadzona

 • w jednostkach systemu oświaty;
 • w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 • w aptekach i w punktach aptecznych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które muszą być oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta;
 • w sklepach zielarsko–medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta

Poza wyżej wymienionymi zasadami, reklama suplementu diety będzie mogła zawierać znak potwierdzający jakość i bezpieczeństwo produktu na
podstawie analizy jego składu. Umieszczenie znaku będzie możliwe po uzyskaniu opinii jednostki naukowej potwierdzającej zgodność składu suplementu diety z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i suplementów diety wydawanej po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych tego składu.

Wzór znaku, sposób jego umieszczenia, jednostkę naukową właściwą do wydawania opinii oraz przeprowadzania badań laboratoryjnych, sposób i tryb uzyskiwania opinii oraz przeprowadzania badań laboratoryjnych, a także stawki opłat oraz sposób wnoszenia opłaty za wydanie opinii i przeprowadzenie badań laboratoryjnych określi minister zdrowia w rozporządzeniu.

Nawet milion złotych kary za złamanie przepisów o reklamie suplementu

Zgodnie z proponowanymi przepisami, kto prowadzi prezentację lub reklamę niezgodną z określonymi wymaganiami podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny ze względu na miejsce popełnienia czynu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze