Nocne dyżury aptek "w narzuconych terminach, pod przymusem i za darmo". Farmaceuci: Nie ma na to zgody

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia21 października 2021 15:03

Pod koniec roku radni przygotowują harmonogramy dyżurów aptek na kolejny rok. I jak co roku kwestia nocnych dyżurów wywołuje reakcję farmaceutów. Nie chcą pełnić ich "pod przymusem i za darmo".

Nocne dyżury aptek "w narzuconych terminach, pod przymusem i za darmo". Farmaceuci: Nie ma na to zgody
Problem nocnych dyżurów aptek nie został dotychczas rozwiązany. Foto: Stock Adobe
  • Radni powiatowi, jak co roku, uchwalają grafiki dyżurów aptek w święta, niedziele i noce. Farmaceuci oceniają, że te działania nie mają uzasadnienia ani medycznego, ani ekonomicznego
  • Jak wynika z danych GUS, w Polsce dyżuruje około jedna czwarta aptek
  • Rozwiązania dotyczące organizacji i finansowania nocnych dyżurów aptek znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej

Do redakcji dotarło pismo farmaceutów powiatu bielskiego skierowane do radnych powiatu, w którym właściciele aptek wyrażają "zdziwienie i zażenowanie" po zapoznaniu się z nowym projektem harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2022 rok.

Zgodnie z harmonogramem, "dyżury mają pełnić apteki tylko z Czechowic-Dziedzic, w narzuconych terminach, pod przymusem i za darmo".

Trzy czwarte aptek nie pełni dyżurów

"Minął prawie rok od uchwalenia poprzedniej niefortunnej uchwały, a z otrzymanego harmonogramu  wynika, że Rada Powiatu zamierza uchwalić nową na tej samej zasadzie. Nie wyciągnęli Państwo żadnych wniosków zarówno z pisma z Izby Aptekarskiej, jak i z pism wysyłanych z aptek – indywidualnie i zbiorowo" - czytamy w piśmie do radnych.

- Na przełomie roku 2020 i 2021 rzeczowo i realistycznie przedstawiliśmy problem dyżurów. Jednakże Państwo dalej forsują oderwany od realiów, opierający się na błędnych założeniach i błędnej ocenie rzeczywistości harmonogram niewykonalnych dyżurów. Podkreślamy raz jeszcze: dyżury w proponowanej przez Państwa formie nie mają, uzasadnienia, ani medycznego, ani ekonomicznego - dodają.

Dalej proponują, by radni ponownie zapoznali się z pismami od aptek, które wysłano do nich na przełomie roku 2020 i 2021 roku.

"Nic nie straciły na aktualności i nadal podtrzymujemy to co w nich napisaliśmy. Nasze stanowisko o niedyżurowaniu nie uległo zmianie" - informują farmaceuci.

Przypominają zasadę: uchwały Rad Powiatów, jako akty prawne niższego rzędu o zasięgu lokalnym, nie mogą stać w sprzeczności z Konstytucją i Ustawami – aktami prawnymi wyższego rzędu o zasięgu ogólnokrajowym.

"Zasada ta nie jest spełniona. W związku z tym, jeżeli uchwała zostanie uchwalona z takim harmonogramem jak Państwo proponują uznamy ją za niewykonalną, a więc niewiążącą" - ocenili właściciele aptek.

Autorzy pisma podają też dane, z których wynika, że coraz mniej aptek pełni nocne dyżury. To dane zaczerpnięte z najnowszego raportu GUS z 2 czerwca 2021 roku:

  • Liczba aptek w Polsce (stan na koniec 2020r.) - 12 100
  • Liczba aptek pełniących dyżury 22,1 proc. ( 2,8 proc. - dyżury stałe + 19,3 proc. - dyżury okresowe)
  • Oznacza to, że w Polsce nie pełni dyżurów 77,9 proc. aptek, co stanowi ok. 9425 aptek.    

Jak wynika z przytoczonych danych niecała 1/4 aptek w Polsce dyżuruje, a nie dyżuruje ponad 3/4 aptek w Polsce.

Farmaceuci: nie będziemy dyżurować

- Niżej podpisane apteki nie są zainteresowane pełnieniem dyżurów. Jesteśmy właśnie w tej grupie 3/4 aptek, które nie dyżurują. Swoje ustawowe obowiązki znamy i wypełniamy je za dnia w dni powszednie i soboty, a nie w nocy, niedziele i dni świąteczne - informują właściciele aptek - sygnatariusze pisma do radnych.

Podkreślają, że propozycję harmonogramu odbierają jako dyskryminację. "Bez dobrowolnej decyzji aptekarzy i zapłaty za pełnione dyżury, dyżurów nie będzie. Jesteśmy przeciw dyżurom przymusowym i bezpłatnym, w narzuconych terminach i odrzucaniu w tej sprawie opinii Izby Aptekarskiej.

Dodają też, że sygnatariusze pisma w nadchodzącym 2022 roku nie będą pełnić dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych.

Jak zawsze pod koniec roku, kiedy rady powiatów przygotowują harmonogramy dyżurów aptek na kolejny rok, wróciła dyskusja o nich pełnieniu.

"Ponownie nasilają się rokroczne problemy systemowe z dyżurami aptek. Apteki i powiaty zgłaszają liczne obiektywne argumenty o niemożności ich pełnienia, dodatkowo nasilone sytuacją pandemiczną. Potrzebna jest pilna nowelizacja UPF przygotowywana przez resort zdrowia" - zauważył na Twitterze farmaceuta, Marcin Repelewicz.

Inny farmaceuta, Mateusz Sikora, przypomniał: "Zgodnie ze strategią na rzecz rozwoju aptek MZ powinno zająć się tematem w I połowie 2021 roku. Był zresztą jakiś projekt zmian w tej sprawie. Co się z nim stało?"

Jeszcze inny dodał: "Właścicielom aptek, którzy nie chcą świadczyć darmowych usług starostowie, burmistrzowie i radni grożą donosami do prokuratorów, inspektorów i na policję. Mieszkańcy są zachęcani do składania skarg na apteki, które domagają się tylko sprawiedliwego traktowania".

Rozwiązanie jest w projekcie ustawy refundacyjnej

W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej, resort zdrowia przedstawił propozycje w zakresie finansowanych przez NFZ nocnych dyżurów aptek. Ustalił stawkę, ale też zasadę - odebranie zezwolenia za rażące uchylanie się od wyznaczonego dyżuru.

W dokumencie proponuje się, aby na potrzeby opracowywanych przepisów przyjąć, że dyżur w porze nocnej nie musi być pełniony od godz. 23.00 danego dnia. Po godzinie 23.00 bowiem zainteresowanie zakupami w aptece wykazuje trend wyraźnie spadkowy, by praktycznie zaniknąć przed godz. 24.00.

Przewidziano również, że apteki, które docelowo mają być objęte obowiązkiem pełnienia dyżurów (wyznaczane do ich pełnienia), będą poszukiwane w pierwszej kolejności w drodze otwartego publicznego ogłoszenia dokonywanego przez władze danego powiatu.

Projektodawca nałożył obowiązek wyznaczania aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów jedynie w miastach powiatowych (miastach będących siedzibą władz danego powiatu) liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Przepisy określają też stawkę godzinową za pełnienie dyżurów, którą skalkulowano na poziomie 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w momencie projektowania przedmiotowych przepisów na poziomie ok. 100 zł za godzinę dyżuru. Sfinansuje je NFZ.

Czytaj więcej: Projekt: ok. 100 zł za godzinę nocnego dyżuru apteki

Projektodawca przewidział również wprost fakultatywną możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej aptece, która pomimo wyznaczenia jej do pełnienia dyżurów, w sposób uporczywy uchyla się od tego obowiązku.

Z uwagi na coraz większe ryzyko przedłużania się prac nad dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej, pojawiają się głosy, by przepisy dotyczące dyżurów aptek "wyjąć" z tej ustawy i procedować jako nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne.

Dyżury aptek: radni traktują farmaceutów jak w czasach poprzedniego ustroju politycznego

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum