Niektóre leki mogłyby być tańsze o 66 procent. Ale ich wejście na rynek jest opóźniane

Autor: oprac. LJ • Źródło: PZPPF15 grudnia 2021 15:08

Przewlekłość postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach patentów farmaceutycznych powoduje opóźnienia w wejściu na rynek tańszych leków - podkreślają Krajowi Producenci Leków.

Niektóre leki mogłyby być tańsze o 66 procent. Ale ich wejście na rynek jest opóźniane
Na blokowaniu wejścia na rynek generycznej konkurencji tracą pacjenci, bo nie maja dostępu do tańszych leków - ocenia Grzegorz Rychwalski, prezes PZPPF (fot. PZPPF)
  • Krajowi Producenci Leków zwracają uwagę na przedłużające się procedury opóźniające wprowadzanie na rynek leków generycznych
  • Chodzi m.in. o przewlekłość postępowań o unieważnienie patentów i dodatkowych praw ochronnych z uwagi na ich niesłuszne udzielenie
  • Krzysztof Kopeć: konkurencja ze strony produktów generycznych może obniżyć cenę leków tracących ochronę patentową nawet o 66 procent

Polskie firmy farmaceutyczne wchodzą w technologie przyszłości

Konkurs ABM na technologie RNA. 5 polskich firm na liście rankingowej

- W efekcie opóźniania wprowadzania na rynek leków z powodu procedur sądowych pacjenci mają ograniczony dostęp do terapii, a Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje więcej na refundację leków – uważają organizacje: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków i Konfederacja Lewiatan.

- Krajowi Producenci Leków zwracają uwagę na przedłużające się procedury opóźniające wprowadzanie na rynek leków generycznych. To przede wszystkim przewlekłość postępowań o unieważnienie patentów i dodatkowych praw ochronnych z uwagi na ich niesłuszne udzielenie, szczególnie w przypadku Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie okres oczekiwania na rozstrzygnięcie wynosi obecnie około trzech lat. Skutkuje to obowiązywaniem niesłusznie przyznanych patentów, które ograniczają lub przynajmniej opóźniają konkurencję na rynku – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie ze statystykami Europejskiego Urzędu Patentowego, z ogólnej liczby patentów, do których zgłaszane są sprzeciwy, około 1/3 jest unieważniana, 1/3 ograniczana, a 1/3 utrzymywana w mocy. Krótkie okno czasowe na zgłoszenie sprzeciwu (9 miesięcy od publikacji) oraz wysokie koszty postępowania powodują, że nie wszystkie nieważne patenty są przedmiotem sprzeciwów.

Leki mogą być tańsze nawet o 66 procent

System patentowy gwarantujący ograniczony w czasie monopol ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom rekompensaty za koszty badań związanych z opracowywaniem wynalazków.

Poza 20 letnią ochroną patentową, producent może też uzyskać jeszcze 5 lat wyłączności poprzez wydane na szczeblu krajowym dodatkowe prawo ochronne (DPO, ang. SPC), co ma mu zrekompensować brak zysków w czasie między dokonaniem zgłoszenia patentowego a wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

- Pojawienie się na rynku leków generycznych i biologicznych równoważnych, dzięki konkurencji cenowej zapewnia efektywność kosztową, stabilność i dostępność systemów opieki zdrowotnej. Konkurencja ze strony produktów generycznych może obniżyć cenę leków tracących ochronę patentową nawet o 66 procent. Dlatego przeszkody, które uniemożliwiają lub opóźniają wejście na rynek tych leków mają istotny wpływ na koszty i dostępność opieki zdrowotnej w UE – ocenia Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.

Zakaz sprzedaży konkurencyjnego leku na czas sporu

W ocenie PZPPF, barierę konkurencyjności często stanowi praktyka wydawania przez sądy postanowień o udzieleniu zabezpieczenia powództwa. Podczas procesów sądowych dotyczących praw własności intelektualnej posiadacze patentów zwykle domagają się tymczasowego wstrzymania sprzedaży konkurujących leków. Sądy często zbyt pochopnie wydają postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, które skutkuje zakazem sprzedaży konkurencyjnego leku na czas sporu.

- Tymczasem niejednokrotnie w trakcie wieloletniego sporu dochodzi do unieważnienia patentu lub uznania, iż w istocie produkt konkurenta rynkowego nie narusza patentu. Niestety, straty poniesione w tym czasie przez producenta leku generycznego i NFZ, który musiał refundować droższy produkt są nie do odrobienia - komentuje Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.

- Nie można też zapominać o startach pacjentów, którzy mieli w tym czasie utrudniony dostęp do przystępnych cenowo terapii. Szkody ponosi też polska gospodarka, bo takie działania hamują rozwój krajowych firm farmaceutycznych – wylicza wiceszef PZPPF.

Zawieszenie postępowania przedłużające monopol

Producenci leków przypominają też, że praktyką przedłużającą monopol rynkowy jest też składanie przez posiadacza patentu wniosku o zawieszenie postępowania dotyczącego udzielenia dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC), co z kolei skutkuje znacznym opóźnieniem możliwości wszczęcia procedury jego unieważnienia.

Tymczasem - jak zauważa  Grzegorz Rychwalski - w świetle obowiązujących przepisów Urząd Patentowy nie jest zobligowany do zawieszenia postępowań, zwłaszcza jeśli może to stanowić zagrożenie interesu społecznego. W przypadku farmaceutyków skutkuje to ograniczeniem lub opóźnieniem dostępu pacjentów do tańszych leków, ale również większym obciążeniem NFZ kosztami refundacji leków.

 - Udzielenie SPC tuż przed wygaśnięciem patentu w praktyce uniemożliwia rozstrzygnięcie postępowania o jego unieważnienie przed wygaśnięciem ochrony. Okres obowiązywania SPC jest przeciętnie krótszy niż czas postępowania o jego unieważnienie – dodaje.

Od 1 stycznia igły do insulin i szczepionka na pneumokoki dla seniorów z refundacją

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum