Naczelna Rada Aptekarska apeluje do ministra zdrowia o rezygnację z opłaty rocznej dla aptek

Autor: oprac. JKB • Źródło: NIA, Rynek Zdrowia09 listopada 2022 10:30

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosowało apel do ministrów zdrowia i sprawiedliwości w sprawie tzw. opłaty rocznej, którą mają płacić apteki.  – Ustanowienie opłaty od wartości 0,02 proc. przychodu oznacza w istocie dwukrotne opodatkowanie podatkami dochodowymi tych samych przychodów uzyskiwanych przez podmioty inne niż mikroprzedsiębiorcy – czytamy w piśmie.

Naczelna Rada Aptekarska apeluje do ministra zdrowia o rezygnację z opłaty rocznej dla aptek
Naczelna Rada Aptekarska apeluje o rezygnację z opłaty rocznej dla aptek Fot. AdobeStock
  • Prezydium NRA apeluje do ministrów zdrowia oraz sprawiedliwości o usunięciu z przygotowywanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przepisów dot. obowiązku wnoszenia opłat rocznych od hurtowni farmaceutycznych, aptek oraz punktów aptecznych
  • - Negatywne skutki wprowadzenia dodatkowej opłaty rocznej dotkną przede wszystkim pacjentów, ponieważ podmioty zobowiązane do uiszczania opłat zmuszone będą do przerzucenia kosztów nowego podatku na osoby korzystające z usług aptek i punktów aptecznych – zaznacza NRA
  • W stanowisku Prezydium podkreśla, że projekt ustawy narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa i zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej

Naczelna Rada Aptekarska apeluje o rezygnację z opłaty rocznej dla aptek

Prezydium NRA apeluje do ministrów zdrowia oraz sprawiedliwości o usunięciu z przygotowywanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przepisów dot. obowiązku wnoszenia opłat rocznych od hurtowni farmaceutycznych, aptek oraz punktów aptecznych.

- Negatywne skutki wprowadzenia dodatkowej opłaty rocznej dotkną przede wszystkim pacjentów, ponieważ podmioty zobowiązane do uiszczenia opłat zmuszone będą do przerzucenia kosztów nowego podatku na osoby korzystające z usług aptek i punktów aptecznych – czytamy w piśmie.

Jak wskazuje Prezydium, tzw. opłata roczna obejmuje właściwie dwa dodatkowe podatki:

  • podatek od posiadania wymienionych zezwoleń – dotyczący wszystkich podmiotów posiadających zezwolenia,
  • podatek od przychodu z działalności objętej zezwoleniami – dotyczący wszystkich podmiotów posiadających wymienione zezwolenia innych niż mikroprzedsiębiorcy.

W piśmie samorząd zwrócił uwagę, że wprowadzenie opłaty rocznej w zaproponowanej formie oznacza dwukrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym.

- Ustanowienie opłaty od wartości 0,02 proc. przychodu oznacza w istocie dwukrotne opodatkowanie podatkami dochodowymi tych samych przychodów uzyskiwanych przez podmioty inne niż mikroprzedsiębiorcy – czytamy.

NRA: projekt narusza także zasadę równości wobec prawa

NRA wylicza także, że omawiany projekt narusza także zasadę równości wobec prawa i zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej, bo opłata roczna ma dotyczyć jedynie niektórych podmiotów uprawnionych do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, pomijając placówki obrotu pozaaptecznego.

- Nie istnieje żadna formalna lub merytoryczna przesłanka, która uzasadniałaby opodatkowanie podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi w ramach reglamentowanej działalności gospodarczej przy równoczesnym zwolnieniu od takiego podatku podmiotów prowadzących obrót lekami w placówkach obrotu pozaaptecznego – podkreśla Prezydium.

W ocenie samorządu obciążanie dodatkowymi podatkami podmiotów posiadających zezwolenia, przy równoczesnym pozostawieniu całego obrotu produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych poza spójną regulacją prawną czy nadzorem organów państwowych "stanowi rozwiązanie niesprawiedliwe, nieracjonalne i dyskryminujące".

"Prezydium uznaje za konieczne pilne usunięcie przepisów"

Oprócz tego farmaceuci wskazują także, że apteki i punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne prowadzą obrót produktami, które nie wymagają zezwoleń. W konsekwencji oznacza to, że podmioty prowadzące taki sam obrót, ale bez zezwoleń, są "bezzasadnie uprzywilejowane, ponieważ nie dotyczy ich opłata roczna".

W podsumowaniu Prezydium podkreśla, że wysoce niesprawiedliwe jest obciążanie dodatkowymi opłatami aptek, hurtowni i punków aptecznych, gdy Inspekcja Farmaceutyczna nie egzekwuje wielomilionowych kar pieniężnych od podmiotów naruszających prawo.

- Mając na uwadze wskazane okoliczności Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, działając w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, uznaje za konieczne pilne usunięcie z projektu przepisów ustanawiających obowiązek wnoszenia opłat rocznych przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego – podano.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum