NRL w sprawie oparcia ordynacji leków na aktualnej wiedzy medycznej

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 10 września 2012 11:23

Na stronie NRL opublikowano stanowisko jakie podjęła Naczelna Rada Lekarska 7 września 2012 roku w sprawie oparcia ordynacji leków na aktualnej wiedzy medycznej.

NRL przypomniała, iż podstawową powinnością lekarza i lekarza dentysty wobec pacjenta w zakresie wyboru metody leczenia jest wyrażona w treści art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz w treści art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty zasada postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Naczelna Rada Lekarska w dokumencie podkreśla, że administracyjne ograniczenia stosowania leków refundowanych wynikające z treści ich tzw. wskazań rejestracyjnych zawartych w charakterystykach produktów leczniczych nie odzwierciedlają aktualnej, potwierdzonej naukowo wiedzy o działaniu i bezpieczeństwie leków.

Wiele leków nie ma zarejestrowanych zastosowań, których skuteczność i bezpieczeństwo potwierdza wieloletnia i ugruntowana praktyka kliniczna opisana w aktualnych podręcznikach z zakresu farmakologii lub odpowiedniej specjalności medycznej.

Także w wielu przypadkach skuteczność i bezpieczeństwo terapii potwierdzają publikacje w uznanych czasopismach naukowych oparte na wiarygodnych dowodach naukowych, potwierdzających zasadność postępowania nieuwzględnionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Reasumując Naczelna Rada Lekarska podkreśliła, że praktyka lekarska powinna opierać się na aktualnej wiedzy medycznej, a przepisy stanowione przez państwo powinny wspierać wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty zgodnie z tą zasadą.

Jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie, także wynikające z polityki refundacyjnej i zawarte w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (a w szczególności w jej art. 6) powinny zostać jak najszybciej usunięte.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum