NRL ostrożnie podchodzi do nowych kompetencji farmaceutów

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 16 sierpnia 2019 09:34

Samorząd lekarski ma wątpliwości, czy proponowane w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zmiany nie idą za daleko. Naczelna Izba Lekarska przekonuje jednak, że popiera wzmocnienie w systemie roli tych specjalistów.

NRL ostrożnie podchodzi do nowych kompetencji farmaceutów
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla idei powstania ustawy o zawodzie farmaceuty. Stwierdza jednak, że zapisy zawarte w przedłożonym projekcie są bardzo ogólne, często nieprecyzyjne i nasuwają wiele wątpliwości.

W stanowisku NRL z 9 sierpnia br. w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty samorząd lekarski wyraża poparcie dla idei powstania ustawy o zawodzie farmaceuty. Z informacji przekazanych przez samorząd aptekarski wynika, że jest to regulacja długo oczekiwana, która w sposób kompleksowy będzie normowała kwestie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu prawnego.

Zdaniem NRL zapisy ustawy powinny w konsekwencji prowadzić do ograniczenia w naszym kraju narastającego spożycia leków, również nierecepturowych oraz suplementów diety, z uwagi przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjentów.

Jednakże prezydium stoi na stanowisku, że zapisy zawarte w przedłożonym projekcie są bardzo ogólne, często nieprecyzyjne i nasuwają wiele wątpliwości.

Odnośnie regulacji dotyczących przyznania farmaceutom możliwości wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego Prezydium NRL stwierdza, że o ile znajduje uzasadnienie idea proponowanych rozwiązań umożliwiających kontynuację przez farmaceutę ordynacji lekarskiej w sytuacjach wyraźnie dopuszczonych przez lekarza, o tyle zawarte w projekcie ustawy rozwiązania w przedmiotowym zakresie nie dają odpowiedzi na pytania szczegółowe, jak proces ten ma w praktyce wyglądać.

Rolą farmaceuty powinno być zdaniem samorządu lekarskiego fachowe wspieranie działalności zawodowej lekarzy, a nie jej zastępowanie w bliżej nieokreślony sposób.

Wątpliwości budzi np. wprowadzona w art. 3 ust. 1 pkt 10 usługa farmacji klinicznej. Dookreślenia wymaga m. in. na czym polega udział farmaceuty w tworzeniu planu lekowego. Samorząd lekarski uważa, że plan lekowy nie może być tworzony niezależenie od lekarza, a już tym bardziej wbrew jego zaleceniom. Jednocześnie zwraca się uwagę, że pojęcie „plan lekowy pacjenta” nie zostało w ustawie zdefiniowane, a obecnie lekarz nie ma obowiązku tworzenia takiego planu.

Ponadto według samorządu lekarskiego proponowane w projekcie ogólnikowe regulacje nasuwają wątpliwości, m. in. co do zasad współpracy farmaceuty z pacjentem oraz lekarzem. Zasady te nie mogą skutkować ingerencją farmaceuty w terapię prowadzoną przez lekarza, ponoszącego odpowiedzialność za jej wyniki. Doprecyzowania wymagałoby również przewidziane w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy uprawnienie farmaceuty do zlecania badań diagnostycznych, w szczególności poprzez określenie ich zakresu oraz wskazania strony ponoszącej koszt tych badań.

Więcej: nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum