RynekAptek/Rynek Zdrowia | 15-11-2019 12:45

NRA pisze do parlamentarzystów na temat priorytetowych spraw dla aptekarzy

Jako organizacja skupiająca i reprezentująca ok. 30 tys. farmaceutów z całej Polski deklarujemy gotowość do współpracy oraz chęć dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem - napisała w liście do nowo wybranych parlamentarzystów Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wymienia też priorytetowe projekty, na których zależy farmaceutom.

Fot. archiwum

Wśród projektów, które należy określić jako priorytetowe należy wymienić między innymi:

1. Dokończenie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty – regulacji umożliwiającej wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, obejmującej dodatkowe usługi na rzecz milionów pacjentów (m.in. przeglądy lekowe), a także wprowadzenie kompleksowej regulacji w zakresie zasad wykonywania zawodu farmaceuty oraz ułatwienie organom samorządowym realizacji ich podstawowego zadania, wynikającego wprost z art. 17 Konstytucji RP, tj. obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i jego ochrony;

2. Rozwiązanie problemu braku dostępności leków w polskich aptekach. Trudności w dostępie do wielu produktów leczniczych powodują niepokój wśród pacjentów – zamiast poświęcić czas na realizację zaleceń lekarskich, marnują go na poszukiwaniu leków, które w wielu przypadkach są niedostępne. Dłuższe utrzymywanie takiego stanu powoduje, że apteki nie mogą realizować swojego najważniejszego obowiązku, jakim jest zaspokajanie potrzeb lekowych pacjentów.

Więcej: rynekaptek.pl