NFZ: zmiana zarządzenia dotyczącego korzystania przez farmaceutów z portalu Funduszu

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 14 kwietnia 2020 18:29

We wtorek (14 kwietnia) opublikowane zostało na stronie Centrali NFZ zarządzenie w sprawie korzystania z portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez farmaceutów.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W dotychczasowym zarządzeniu w tej sprawie (45/2009/DSOZ z dnia 5 października 2009 roku z późniejszymi zmianami) załącznik nr 4 w par. nr 2 otrzymał brzmienie: "Do wniosków o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu „konieczność wprowadzenia zmian związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r., która nadała nowej grupie zawodowej, jaką są farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, uprawnienia do wystawiania recept refundowanych wystawianych także w postaci papierowej". 

W związku z powyższym "farmaceuci powinni uzyskać dostęp do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia w celu pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty. W konsekwencji konieczne było dokonanie zmian w Regulaminie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych oraz we Wniosku o dostęp do Portalu NFZ".

Więcej: nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum