rynekaptek.pl/Rynek Zdrowia | 17-12-2020 08:52

NFZ skontrolował funkcjonowanie aptek. Jakie nieprawidłowości zostały wytropione?

W trzecim kwartale 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził łącznie 75 postępowań kontrolnych w aptekach. O ich wynikach informuje portal rynekaptek.pl.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W 18 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (25 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (32 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.: danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki.

Stwierdzono też uchybienia w postaci np. braku oryginałów druków recept w aptece, nieprawidłowej wyceny leku recepturowego, wykonania leku recepturowego niezgodnie z ordynacją lekarską, nieobecności magistra farmacji w momencie rozpoczęcia czynności kontrolnych, braku faktur zakupu leków oraz dokumentów przychodu/rozchodu.

Więcej: rynekaptek.pl