NFZ/Rynek Zdrowia | 23-07-2013 17:07

NFZ: o wielkości kwoty refundacji w okresie styczeń-grudzień 2012 r.

Fundusz podał informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-grudzień 2012 r.

Departament Ekonomiczno-Finansowy Funduszu przedstawił dane dotyczące kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-grudzień 2012 r. na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Więcej: www.nfz.gov.pl