NFZ/Rynek Zdrowia | 24-11-2011 15:42

NFZ o receptach pro auctore i pro familia

Departament Gospodarki Lekami NFZ rozwiewa wątpliwości dotyczące nakładania kar finansowych z powodu nieodnotowywania wystawionych recept pro auctore i pro familia.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nakładania kar finansowych na lekarzy z powodu nieodnotowywania wystawionych recept "pro auctore" i "pro familia" w dokumentacji medycznej pacjentów, Fundusz informuje, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na lekarzy obowiązku odnotowania wystawienia recept tego typu. Brak jest zatem podstaw do nakładania kar we wspomnianych przypadkach.

Więcej: www.nfz.gov.pl