NFZ/Rynek Zdrowia | 19-12-2013 16:15

NFZ: 405 postępowań kontrolnych w aptekach

NFZ opublikował informację o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w III kwartale 2013 r.

W III kwartale 2013 r. oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 405 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 348 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w III kwartale 2013 r. przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych).

W 82 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.: w zakresie danych niezbędnych do wystawienia recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta lub/i osoby uprawnionej, w zakresie przepisanych refundowanych leków oraz w zakresie realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki.

Więcej:  www.nfz.gov.pl