Ministerstwo Zdrowia: farmaceuci będą mogli szczepić, ale potrzebne ku temu warunki w aptekach

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 29 stycznia 2021 17:49

Prowadzenie szczepień w aptekach przez farmaceutów będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu zmian prawno-organizacyjnych - informuje Łukasz Szmulski, p.o. dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia: farmaceuci będą mogli szczepić, ale potrzebne ku temu warunki w aptekach
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
  • Szczepienia będą wykonywane tylko w tych aptekach, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe
  • Świadczenie opieki farmaceutycznej wymagać będzie takich zmian, aby pacjent mógł wejść do dedykowanego pomieszczenia apteki
  • Dyr. Łukasz Szmuski: - Wdrożenie usług opieki farmaceutycznej, w tym prowadzenia szczepień przez farmaceutów w aptekach, wymagać będzie wprowadzenia szeregu całkowicie nowych przepisów

W tym tygodniu weszła w życie kolejna nowelizacja tzw. ustawy antycovidowej. Przewiduje ona, że podczas epidemii szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą przeprowadzać m.in. farmaceuci z odpowiednimi kwalifikacjami.

W piątek na twitterowym profilu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy opublikowano pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykonywania szczepień przez farmaceutów. Podpisał je p.o. dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Łukasz Szmulski.

Szczepienie w aptece tylko w "dedykowanym pomieszczeniu"

Szmulski zapewnił, że minister zdrowia widzi potrzebę rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów. Zaznaczył jednak, że prowadzenie szczepień w aptekach będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu zmian prawno-organizacyjnych.

"Podkreślić należy, że szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe" - wyjaśnił dyr. Łukasz Szmulski.

"Wszystkie świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym szczepień, powinny odbywać się w atmosferze zapewniającej prywatność i umożliwiającej respektowanie praw pacjenta.

Aktualnie pacjenci nie mają dostępu do pomieszczeń apteki innych niż izba ekspedycyjna. Świadczenie opieki farmaceutycznej w tym zakresie wymagać będzie takich zmian, aby pacjent mógł wejść do dedykowanego pomieszczenia apteki, przestrzennie oddzielonego od obszarów dostępnych publicznie i od personelu apteki, który nie świadczy w tym samym czasie usług opieki farmaceutycznej na rzecz innego pacjenta - zaznaczył dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ.

Zwrócił uwagę, że polskie apteki nie mają pomieszczeń konsultacyjno-zabiegowych, a prowadzenie szczepień wymaga spełnienia odpowiednich warunków technicznych i sanitarnych. Pomieszczenie, w którym miałyby odbywać się szczepienia, powinno być wyposażone w stosowny sprzęt, jak również m.in. w pojemniki na odpady niemedyczne, leżankę lub kanapę potrzebne w razie konieczności ułożenia pacjenta w pozycji poziomej.

Certyfikat szczepień dla farmaceuty

Ponadto apteka udzielająca szczepień powinna zatrudniać farmaceutę z dodatkowymi kwalifikacjami w tym zakresie (certyfikat szczepień), a obecnie farmaceuci takich uprawnień nie mają.

Dodał, że umożliwienie wykonywania szczepień farmaceutom wymaga także wprowadzenia szerokich zmian legislacyjnych, które dotyczyć będą m.in.: nadania nowego uprawnienia dla farmaceuty po zdobyciu stosownych kwalifikacji, sposobu dokumentowania wykonanych szczepień, wymogów dotyczących ubezpieczeń farmaceutów, jak również nowych wymogów lokalowych i technicznych dla aptek.

Szmulski podkreślił, że nie wszystkie apteki będą mogły świadczyć usługi w zakresie szczepień, chociażby ze względu na brak możliwości dokonania zmian technicznych w lokalu aptek i spełnienia wymogów kadrowych.

Będzie pilotaż?

"Reasumując, systemowe wdrożenie usług opieki farmaceutycznej, w tym prowadzenia szczepień przez farmaceutów w aptekach, wymagać będzie wcześniej wprowadzenia szeregu całkowicie nowych przepisów określających prawne, organizacyjne i ekonomiczne podstawy wprowadzenia i funkcjonowania tej usługi w systemie opieki zdrowotnej w tym szczegółowych zasad i warunków ich stosowania.

O rodzaju usług, jakie będą sprawowane w ramach opieki farmaceutycznej w aptekach, powinien zadecydować przeprowadzony pilotaż, podczas którego farmaceuci będą również wykonywać szczepienia" - napisał dyrektor Szmulski.

PAP - Olga Zakolska

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze