Małopłytkowość po szczepionce na covid-19? Pod rozwagę zmniejszenie liczby płytek krwi

Autor: LJ • Źródło: URPL14 października 2021 07:23

Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia związane z małopłytkowością immunologiczną, przed podaniem szczepionki należy rozważyć ryzyko zmniejszenia liczby płytek krwi, a po szczepieniu zaleca się monitorowanie liczby płytek krwi.

Małopłytkowość po szczepionce na covid-19? Pod rozwagę zmniejszenie liczby płytek krwi
Po podaniu szczepionki Vaxzevria zgłaszano przypadki małopłytkowości, w tym małopłytkowości immunologicznej (ITP), która ma charakter autoimmunologiczny (fot. ShutterStock)
  • Po podaniu szczepionki Vaxzevria zgłaszano przypadki małopłytkowości, w tym małopłytkowości immunologicznej (ITP)
  • Po otrzymaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen zdarzały się przypadki małopłytkowości immunologicznej (ITP) i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
  • Osoby powinny być wyczulone na oznaki i objawy ITP, takie jak: spontaniczne krwawienia, siniaki lub wybroczyny

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych przekazał komunikat w sprawie szczepionki VAXZEVRIA/ COVID-19 Vaccine AstraZeneca i ryzykiem małopłytkowości (w tym małopłytkowości immunologicznej) z towarzyszącym krwawieniem lub bez.

Przed podaniem szczepionki należy rozważyć ryzyko zmniejszenia liczby płytek krwi

Po podaniu szczepionki Vaxzevria zgłaszano przypadki małopłytkowości, w tym małopłytkowości immunologicznej (ITP), która ma charakter autoimmunologiczny.

Występowała ona zazwyczaj w ciągu pierwszych czterech tygodni po szczepieniu. W bardzo rzadkich przypadkach epizody małopłytkowości przebiegały z bardzo niską liczbą płytek krwi (poniżej 20 000 na mikrolitr) i/ lub były związane z krwawieniem.

Zgłaszano przypadki zakończone zgonem.

Dlatego jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia związane z małopłytkowością immunologiczną, przed podaniem szczepionki należy rozważyć ryzyko zmniejszenia liczby płytek krwi, a po szczepieniu zaleca się monitorowanie liczby płytek krwi.

Charakterystyka Produktu Leczniczego zostanie odpowiednio zaktualizowana o te informacje.

Przypadki z krwawieniem i przypadki ze skutkiem śmiertelnym

Dodano też komunikat w sprawie szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen w związku z ryzykiem małopłytkowości immunologicznej (ITP) i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE).

Przypadki ITP, niektóre z bardzo małą liczbą płytek krwi (< 20 000 na mikrolitr), zgłaszano bardzo rzadko, zwykle w ciągu pierwszych czterech tygodni po otrzymaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

Obejmowało to przypadki z krwawieniem i przypadki ze skutkiem śmiertelnym. Niektóre z nich wystąpiły u osób z ITP w wywiadzie.

Zgodnie z zaleceniami EMA, jeśli u danej osoby występowała w przeszłości ITP, przed szczepieniem należy rozważyć ryzyko wystąpienia małopłytkowości, a po szczepieniu zaleca się monitorowanie liczby płytek krwi.

Zagadka zakrzepów po szczepionkach rozwiązana. Naukowcy informują o przyczynie

Osoby powinny być wyczulone na oznaki i objawy ITP, takie jak: spontaniczne krwawienia, siniaki lub wybroczyny.

Osoby, u których stwierdzono małopłytkowość w ciągu 3 tygodni po szczepieniu produktem COVID-19 Vaccine Janssen, powinny być aktywnie badane pod kątem objawów zakrzepicy w celu oceny potencjalnego rozpoznania zakrzepicy z zespołem małopłytkowości (TTS), która wymaga specjalistycznego postępowania klinicznego.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa po preparacie Janssen

Po szczepieniu produktem COVID-19 Vaccine Janssen stwierdzano bardzo rzadko przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Należy to rozważyć u osób ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Podczas okresu podwójnie ślepej próby (mediana obserwacji 123 dni) w trwającym badaniu fazy 3. (COV3001), żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe stwierdzono u 26/21 894 (0,1 proc.) osób, które otrzymały produkt COVID-19 Vaccine Janssen i u 9/21 882 (0,04 proc.) osób, które otrzymały placebo.

Spośród nich żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe stwierdzono w ciągu 28 dni u 8 osób, które otrzymały produkt COVID-19 Vaccine Janssen i u 4 osób, które otrzymały placebo. Najczęściej stwierdzano zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną (21 osób, które otrzymały produkt COVID-19 Vaccine Janssen i 8 osób, które otrzymały placebo, podczas całej fazy podwójnie ślepej próby).

Większość zdarzeń odnotowano u osób z co najmniej jednym predysponującym czynnikiem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

W innym trwającym badaniu fazy 3. (COV3009, 15 708 osób otrzymujących szczepionkę i 15 592 placebo) nie stwierdzono zwiększenia liczby żylnych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u osób, które otrzymały szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (mediana czasu obserwacji 70 dni).

Zgłaszanie NOP przez farmaceutów: dwa sprzeczne przepisy prawa

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze