LJX/rynekzdrowia.pl | 15-11-2011 16:47

Mabion: przychody wyższe od prognozowanych

Spółka Mabion SA uzyskała w III kwartale 2011 roku 4,78 mln zł przychodów ze sprzedaży.W analogicznym okresie roku poprzedniego spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 80 tys złotych.

Łączne przychody firmy w ciągu trzech pierwszych  kwartałów tego roku wyniosły ponad 6 mln zł - informuje spółka w komunikacie prasowym.

Firma biotechnologiczna powstała w 2007 roku. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect. Uzyskane pieniądze przeznaczono na rozszerzenie skali produkcji leków oraz badania kliniczne.