MZ: zmiany w wykazie leków refundowanych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2015 13:48

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt zmian wykazu leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września br.

MZ: zmiany w wykazie leków refundowanych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zgodnie z projektem w zakresie listy aptecznej ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 76 nowych produktów , w tym: lek zawierający worykonazol oraz ek zawierający walgancyklowir. Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Dla 51 produktów zawierających 24 substancje czynnych lub rodzaje środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzaje wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: od 184,74 zł do 1 gr.

Zgodnie z projektem XXIII obwieszczenia, w porównaniu do XXII obwieszczenia: dla 341produktów (410 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 193,98 zł do 1 gr; dla 631 produktów (638 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 43,25 zł; dla 821 produktów (893 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 194,00 zł do 1 gr; dla 131 produktów (147 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 1,48 zł.

Zgodnie z projektem zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii: w ramach nowego programu lekowego Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową.

W ramach nowego programu lekowego Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego refundacją zostanie objęty lek zawierający riocyguat. Objęcie leku refundacją jest szczególnie istotne z uwagi na to, że – zgodnie z wytycznymi klinicznymi – nie ma alternatywnych opcji terapeutycznych o udowodnionej skuteczności w powyższym wskazaniu.

Także w ramach nowego programu lekowego Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) refundacją zostanie objęty lek zawierający rytuksymab, co zapewni większy dostęp do leczenia ww. schorzeń m.in. dla pacjentów, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym leczeniu cyklofosfamidem.

W katalogu chemioterapii między innymi refundacją zostanie objęty lek zawierający worykonazol refundowany z poziomem odpłatności bezpłatnie we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, co obejmuje stosowanie leku w przypadku terapii ciężkich zakażeń grzybiczych oraz w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych;

W ramach chemioterapii refundacją zostanie objęty także lek zawierający denosumab refundowany z poziomem odpłatności bezpłatnie we wskazaniu określonym stanem klinicznym, tj. Guz olbrzymiokomórkowy kości w przypadku: dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje guz nieoperacyjny lub u których zabieg chirurgiczny może spowodować ciężkie okaleczenie.

Dla 14 leków zawierających 5 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu– od 3202,20 zł do 0,54 zł.

Więcej: www.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze