RCL/Rynek Zdrowia | 16-04-2019 13:44

MZ ws. sposobu postępowania z prekursorami

Opublikowany we wtorek (16 kwietnia) projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów w konsultacjach.

Projekt określa m.in sposób przekazywania informacji o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory kategorii 1-4, działaniach z udziałem prekursorów kategorii 1-4, próbach wykorzystania prekursorów kategorii 1-4. 

Przepisy regulują także sposób prowadzenia ewidencji informacji o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory, działaniach z udziałem prekursorów, próbach wykorzystania prekursorów.

Szczegółowy tryb i sposób powiadamiania policji, Straży Granicznej i organów Krajowej Administracji Skarbowej o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.

Więcej: rcl.gov.pl