NIL/Rynek Zdrowia | 21-01-2013 10:11

MZ odpowiada NRL: wystawianie recepty na leki refundowane a forma zatrudnienia

Osobą uprawnioną do wystawiania recept refundowanych jest m.in. lekarz, lekarz dentysta, z którym NFZ zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych. Przepisy ustawy refundacyjnej nie wprowadzają innych obostrzeń - takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wątpliwości Naczelnej Rady Lekarskiej.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało samorządowi lekarskiemu na zapytanie dotyczące art. 48 ust. 2 ustawy refundacyjnej. Odpowiedź opublikowano 21 stycznia na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Wątpliwości lekarzy budziło to, że na gruncie wspomnianego przepisu pojawiały się opinie, że lekarz zatrudniony na umowie o pracę podmiocie leczniczym, który nie podpisał umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, może podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane jedynie wówczas, gdy ma zarejestrowaną praktykę zawodową.

”Skoro zatem norma prawa nie wprowadza w tym zakresie żadnych dodatkowych warunków nie jest dopuszczalna taka jego interpretacja, która prowadziłaby do zawężającej bądź rozszerzającej jego wykładni” - podkreśliła w nadesłanej odpowiedzi Alina Budziszewska-Makulska, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MZ.

Więcej: www.nil.org.pl