MZ: nowelizacja listy leków refundowanych

Autor: MZ, LJ/Rynek Zdrowia • • 19 czerwca 2013 23:22

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy leków refundowanych, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

MZ: nowelizacja listy leków refundowanych
Na nowej liście refundacyjnej dodanych zostanie 75 nowych produktów (wg nowych kodów EAN), w tym leki zawierające rywaroksaban we wskazaniu leczenia zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyki nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia. Objęcie refundacją ww. leków zapewni pacjentom dostęp do nowoczesnych doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Dla 11 leków rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją. Ministerstwo informuje, że dla 58 produktów zawierających 13 substancji czynnych, zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu od 212,54 zł do 2 groszy; dla 16 produktów zawierających 11 substancji czynnych zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu od 20 groszy do 2,94 zł.

Dla 354 produktów nastąpi spadek dopłaty pacjenta - od 217,58 zł do 1 grosza; dla 396 produktów nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 grosza do 31,01 zł.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający bendamustinum hydrochloridum stosowany w hematoonkologii. Dotychczas lek był finansowany w ramach chemioterapii niestandardowej. Dzięki wprowadzeniu bendamustyny do katalogu chemioterapii pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową będą mieli lepszy dostęp do leczenia.

Zwiększona zostanie dostępność do leczenia w związku z wprowadzeniem nowego programu lekowego „Leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab”, w ramach którego refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający bendamustinum hydrochloridum.

Refundacją objęty zostanie nowy lek zawierające substancję czynną natalizumab w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego.

Refundacją w nowym wskazaniu objęty zostanie lek zawierające substancję czynną adalimumab w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”.

Zmianie ulegnie opis programu lekowego „Leczenie choroby Pompego”, w ramach którego refundowana jest substancja czynna alglukozydaza alfa . Zmiana w treści programu obejmuje możliwość włączenia do programu pacjentów z późną postacią choroby Pompego (late-onset). Jest to długo oczekiwana przez środowiska chorych oraz lekarzy zmiana powodująca poszerzenie zakresu populacji objętej leczeniem w ramach programu.

Zmianie ulegnie także opis programu lekowego „Leczenie choroby Gaucher’a”, w ramach którego finansowana jest obecnie substancja czynna imigluceraza. Zmiana treści programu dotyczy przyjętego zakresu dawkowania i częstości podawania leku oraz częściowej zmiany w zakresie badań wykonywanych przy kwalifikacji. Ze względów praktycznych szczególnie istotna dla pacjentów jest zmiana częstości podawania leku umożliwiająca podanie go w terminie +/- trzech dni w stosunku do przyjętego wcześniej okresu dwóch tygodni.

Zmianie ulegnie również zakres finansowania profilaktykami zakażeń wirusem RS z zastosowaniem substancji czynnej paliwizumab. W ramach zmienionego programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS” do leczenia kwalifikowane będą dzieci w wieku ciążowym poniżej 28 tygodni, 0 dni lub z dysplazją oskrzelowo-płucną, a immunizację trzeba będzie rozpocząć przed ukończeniem pierwszego roku życia. Nowy kształt programu zabezpiecza dzieci najbardziej zagrożone zakażeniem wirusem RS, nie uwzględniając jednocześnie obostrzeń uzależniających kwalifikację do programu lekowego w zależności od daty urodzenia dziecka, co miało miejsce w dotychczasowym programie lekowym.

Refundacją objęte zostaną także kolejne leki zawierające substancje czynne dacarbazynę, metotreksat w postaci podania podskórnego oraz vinorelbinę.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum