MZ komunikuje ws. korzystania z systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 20 grudnia 2017 19:45

Jak zakomunikował w środę resort zdrowia, w związku z problemami związanymi z przekazywaniem danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, trwają prace nad zmianami w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Zmiany mają okresowo zawiesić część przepisów związanych z obowiązkiem korzystania z ZSMOPL Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Mają one okresowo zawiesić część przepisów związanych z obowiązkiem korzystania z ZSMOPL.

Przepisy art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz  przepisy dotyczące nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 127c, zostaną zawieszone do  30 czerwca 2018 r.,

Ponadto, w wyniku planowanych zmian, do 30 września 2018 r. nie będą wszczynane postępowania w związku z naruszeniem art. 127c w zakresie niedopełnienia obowiązków zawartych w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b ustawy  Prawo farmaceutyczne, a  wszczęte postępowania będą umarzane.

Zmiany te pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem ww. danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Jednocześnie projekt zakłada wydłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r., okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii.

Więcej: mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum