Jest nowa lista leków refundowanych: 57 nowych leków lub wskazań LISTA

Autor: LJ • Źródło: MZ02 listopada 2021 07:01

Lista leków refundowanych, która weszła w życie 1 listopada, zawiera 57 nowych produktów bądź nowych wskazań. Refundowane będą m.in. terapie w chorobach rzadkich.

Opublikowano listopadowy wykaz leków refundowanych (fot. AdobeStock)
 • Jest listopadowy wykaz leków refundowanych
 • Zmiany dotyczą zarówno listy aptecznej, jak i programów lekowych oraz katalogu chemioterapii
 • W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 57 produktów bądź nowych wskazań

Resort zdrowia opublikował obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 roku.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 listopada 2021 r. (nr 60), w porównaniu do obwieszczenia 59 zawiera następujące zmiany:

 • W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 57 produktów bądź nowych wskazań.
 •  Dla 117 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 2 926,37 zł).
 • Dla 15 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 1,88 zł do 1 134,00 zł).
 • Dla 324 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
 • Dla 176 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 29,31 zł).
 • Dla 382 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 26,21 zł).
 • Dla 49 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,02 zł do 29,31 zł).
 • W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 50 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Listopadowa lista zawiera też zmiany w programach lekowych i katalogu chemioterapii.

Nowe wskazania onkologiczne

Venclyxto, wenetoklaks
Umożliwienie terapii wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem szerszej populacji chorych na przewlekła białaczkę limfocytową (Choroba rzadka)

Venclyxto, wenetoklaks
Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w I linii wenetoklaksem w skojarzeniu z obinutuzumabem (Choroba rzadka)

Libtayo, cemiplimab
Nowa populacja chorych w terapii leczenia nowotworów skóry obok czerniaka, raka podstawnokomórkowego oraz raka z komórek Merkla (Choroba rzadka)

Nowe wskazania nieonkologiczne

ReFacto AF, moroktokog alfa
Pierwotna i wtórna profilaktyka krwawień u dzieci chorych na hemofilię A (Choroba rzadka)

Quinsair, lewofloksacyna
Nowy antybiotyk (lewofloksacyna) dostępny dla pacjentów z mukowiscydozą – III linia leczenia (nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu kolistyny wziewnej lub tobramycyny wziewnej) (Choroba rzadka)

Ilumetri, tyldrakizumab
Pierwszy z grupy inhibitorów interleukiny dostępny dla pacjentów z umiarkowaną postacią choroby

Beovu, brolicizumab
Objęcie refundacją w programie kolejnej substancji czynnej z grupy leków anty-VEGF, tj. brolucizumabu

Revolade, eltrombopag
Przeciwwskazania do wykonania splenektomii w ocenie lokalnego zespołu ekspertów obejmującego hematologa, chirurga i anestezjologa w ośrodku prowadzącym leczenie (Choroba rzadka)

Firdapse, amifampridyna
Terapia dorosłych pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona (LEMS), u których przeprowadzono komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i dokumentujących rozpoznanie. (Choroba ultrarzadka)

Dupixent, dupilumab
Leczenie pacjentów z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry w wieku powyżej 18. roku życia

Jinarc, tolwaptan
Spowolnienie powstawania torbieli i progresji upośledzenia czynności nerek w autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek u dorosłych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 2. lub 3. w momencie rozpoczęcia leczenia, którzy wykazują szybki postęp choroby (Choroba rzadka)

Revolade, eltrombopag
Terapia dorosłych pacjentów z rozpoznaną nabytą ciężką niedokrwistością aplastyczną (Choroba rzadka)

Zmiany w programach lekowych i chemioterapii

B.65. Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną:

 • w części VI doprecyzowanie kryteriów kwalifikacji do leczenia blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Philadelphia u dzieci.
 • w części III i IV zmiana warunków monitorowania leczenia blinatumumabem.

Nowe wskazania - lista apteczna

 • Fluenz Tetra - Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa)

Zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku od ukończonego 60 miesiąca życia do ukończonego 18 roku życia

 • VaxigripTetra - czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

Czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 24 miesiąca życia oraz od ukończenia 60 miesiąca życia do 18 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce

 • Cervarix - Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18]) (rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana) - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Szczepionka stosowana u osób od ukończenia 9. roku życia przeznaczona do profilaktyki zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu) oraz raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)

 • Reagila, kariprazyna - leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne 

Poszerzenie dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów ze schizofrenią o kolejny doustny lek.

Refundacja leków: nowe programy lekowe. W tym w chorobie ultrarzadkiej

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum