Lista refundacyjna: 63 nowe produkty

Autor: MZ, PAP/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2014 17:18

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2014 r.

W porównaniu do wykazu obowiązującego od 1 lipca 2014 r., projekt zawiera w zakresie listy aptecznej następujące zmiany: zostaną dodane 63 nowe produkty, w tym: lek zawierający bromek glikopironium refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc - leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Między innymi dla 3 substancji czynnych zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją: lek zawierający denosumab refundowany we wskazaniu osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami, lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania.

Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 września 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, na nowej liście nie znajdzie się 25 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 77 produktów zawierających 35 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: - od 116,10 zł do 1 gr. Natomiast dla 5 produktów zawierających 2 substancje czynne wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu: - od 54 gr do 86,23 zł.

Zgodnie z projektem dla 133 produktów (136 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta - od 119,60 zł do 1 gr. Dla 506 produktów (519 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta - od 2 gr do 15,90 zł. Natomiast dla 565 produktów (583 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto - od 121,91 zł do 1 gr a dla 29 produktów (30 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto - od 1 gr do 91,73 zł.

W myśl nowej listy refundacyjnej zwiększy się dostępność leczenia w ramach niektórych programów lekowych, gdzie refundacją zostaną objęte nowe leki. Chodzi o objęcie refundacją leków zawierających w swoim składzie immunoglobuliny ludzkie w postaci dożylnej i podskórnej refundowane w ramach programu Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych. Program umożliwi kontynuację terapii m.in. pacjentom leczonym dotychczas w programie Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci.

Ponadto zwiększy się dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii. Zmienią się np. kryteria programu Leczenie stwardnienia rozsianego dla leków Rebif oraz Extavia. Jak podkreśliło MZ, najważniejszą i oczekiwaną zmianą w programie jest zniesienie ograniczenia czasu trwania terapii z zastosowaniem tych leków.

Ponadto refundacją w ramach programu Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A zostanie objęty kolejny lek zawierający toksynę botulinową, a w ramach programu Leczenie mięsaków tkanek miękkich - lek zawierający sunitynib.

Rozszerzy sie zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego posakonazol o następujące wskazania pozarejestracyjne: ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 roku życia; nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 roku życia oraz nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 roku życia. Refundacją w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu leczenie pacjentów z ostrą białaczka limfoblastyczną z udokumentowaną obecnością chromosomu Filadelifia zostaną objęte kolejne leki zawierające imatynib.

Dla 16 leków zawierających siedem substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: - od 1922,40 zł do 1 gr.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum