Lista refundacyjna: 101 nowych produktów w projekcie kolejnej listy

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 października 2014 13:55

101 nowych produktów, w tym leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz bólu w przebiegu chorób nowotworowych - m.in. takie zmiany przewidział resort zdrowia w projekcie kolejnej listy refundacyjnej, która ma obowiązywać od 1 listopada.

Lista refundacyjna: 101 nowych produktów w projekcie kolejnej listy

W porównaniu z obecną listą, która obowiązuje od września, na nowej dodanych zostanie 101 produktów. Jak podał resort zdrowia mają to być m.in. leki złożone zawierające amlodypinę i indapamid oraz amlodypinę i ramipril - refundowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leków. 

Od listopada - według projektu nowej listy - refundowany ma być także lek złożony zawierający oksykodon i nalokson w przypadku bólu w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe. "Objęcie refundacją tego leku to długo oczekiwana zmiana postulowana przez środowiska pacjentów onkologicznych, którzy w trakcie stosowania przeciwbólowych leków opioidowych doświadczają bardzo często zaparć, niepoddających się leczeniu tradycyjnymi metodami" - podkreśliło MZ. 

20 produktów obecnie refundowanych nie znajdzie się na nowej liście na skutek wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie 1 listopada 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji. 

Zgodnie z projektem, dla 297 produktów nastąpi spadek dopłaty pacjenta; od 149,15 zł do 1 gr, dla 260 produktów - nastąpi wzrost dopłaty pacjenta; od 1 gr do 20,39 zł; dla 457 produktów nastąpi spadek cen detalicznych brutto; od 20,56 zł do 1 gr, a dla 52 produktów nastąpi wzrost cen detalicznych brutto; od 1 gr do 5,89 zł. 

W myśl projektu nowej listy refundacyjnej zmiany nastąpią także w zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii. Jak wyjaśnia MZ, refundacją zostanie objęty lek zawierające afatynib w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu. 

Zmienić ma się ponadto treść programu lekowego: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej - refundacją zostanie objęty lek zawierający etanercept, jako kolejny lek - obok ustekinumabu i adalimumabu. Do programu lekowego: Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) zostanie włączony lek zawierający sorafenib. Dotychczas pacjenci korzystali z tego leku w ramach chemioterapii niestandardowej. 

Refundacją zostaną objęte także leki zawierające tenofowir oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową, cisplatynę, bosentan oraz docetaksel. W myśl projektu, dla 13 leków zawierających siedem substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: - od 1836,00 zł do 10,80 zł. Zgodnie z ustawą refundacyjną lista leków refundowanych jest aktualizowana co dwa miesiące.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum