Lepsza urzędnicza posada, czy kariera w sektorze farmaceutycznym?

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia • • 06 kwietnia 2013 08:30

Pracownicy instytucji publicznych kształtujących politykę lekową wystawiani są nierzadko na pokusę porzucenia urzędniczej posady na rzecz kariery zawodowej w prywatnej firmie. Kuszące są oczywiście wyższe zarobki.

Lepsza urzędnicza posada, czy kariera w sektorze farmaceutycznym?

Sprawdziliśmy, ile może zarobić urzędnik na państwowej posadzie, a ile mógłby zyskać po przejściu do firmy komercyjnej.

Zaczynamy od Agencji Oceny Technologii Medycznych, która przedstawia resortowi zdrowia rekomendacje na temat zasadności finansowania lub nie, ocenianych leków.

Od specjalisty do dyrektora

- Obecnie w AOTM pracuje 66 osób na 64,5 etatach, w tym 41 osób zajmuje się oceną technologii medycznych na różnych etapach tejże oceny. W tę liczbę nie jest wyliczona kadra zarządzająca (dyrektorzy i prezes). Dodatkowo, ze względu na ogromna liczbę zleceń, a szczególnie projektów programów samorządowych, które Agencja musi ocenić w ciągu 3 miesięcy, na potrzeby wsparcia analitycznego jest obecnie zatrudnionych 13 osób na umowy cywilno-prawne - informuje rzecznik AOTM Katarzyna Jagodzińska.

Pracownicy wyższego szczebla np. prezes są wynagradzani według ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa), która wskazuje iż osoba pełniąca taką funkcje może maksymalnie otrzymać 6- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez GUS.

Wynagrodzenie prezesa AOTM nie jest jednak maksymalne i od 2010 roku pozostaje bez zmian.

Średnia płaca na stanowisku kierowniczym w Agencji to ok. 7700 zł brutto. Pozostali pracownicy otrzymują pensję od 2300 (najniższa na stanowisku młodszego specjalisty) do 5500 zł (najwyższa na stanowisku głównego specjalisty). Do tego dochodzi dodatek stażowy -  otrzymują go pracownicy, którzy mają 5-letni i dłuższy staż pracy.

Uciekający pracownicy

Jeśli chodzi o dodatkowe wynagrodzenia to pracownicy (oprócz osób wynagradzanych z ustawy kominowej) otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne czyli tzw. 13 pensję. Jest też fundusz nagród. Wynosi średnio miesięcznie kilkaset złotych, czasami przekracza 1 tys. zł w przeliczeniu na pracownika.

 - Nie oznacza to oczywiście, że każdy pracownik dostaje tyle samo. Nagrody dzielą prezes i dyrektorzy komórek organizacyjnych - wyjaśnia Katarzyna Jagodzińska.

Często podnoszoną kwestią jest duży odpływ pracowników Agencji.

 - Ze względu na zarobki, rotacja pracowników jest bardzo duża. W ubiegłym roku Agencję opuściło 11 osób z tym, że nie wszyscy odeszli do szeroko pojętego przemysłu farmaceutycznego. Rotacja jest rzeczywiście udręką Agencji, a szczególnie wśród osób zajmujących się bezpośrednio oceną technologii medycznych na każdym jej etapie. Dodatkowe pieniądze, choć niewielkie, z funduszu nagród są bonusem dla tychże pracowników. Również możliwość szkoleń w kraju i za granicą oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach HTA mają być dodatkowym atutem pracy w Agencji - podkreśla rzecznik AOTM.

Zawierając umowę o pracę, osoby zatrudniane w Agencji nie podpisują żadnych dodatkowych zobowiązań, które dotyczą zakazu pracy w przemyśle farmaceutycznym przez określony czas po odejściu z Agencji. Takie zobowiązanie pociągałoby za sobą konieczność wypłaty wynagrodzenia przez tzw. okres ochronny, nie objęty świadczeniem pracy.

Niejednokrotnie jednak, w przypadku odejścia z pracy osób kluczowych, tacy pracownicy byli odsuwani od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, co wiązało się z „odcięciem” od wszystkich kluczowych informacji.

Dodatki i nagrody w resorcie

W Ministerstwie Zdrowia sprawami lekowymi zajmują się pracownicy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Według stanu na 14 marca 2013 roku w Departamencie  zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ma 45 osób, na podstawie umowy zlecenia - 10 osób. W okresie od stycznia 2012 r. do 12 marca 2013 r. zostało zatrudnionych 11 pracowników, z czterema osobami została rozwiązana umowa.

Płaca zasadnicza członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w DPLiF w poszczególnych grupach stanowisk kształtuje się w następujących przedziałach:

- wyższe stanowiska: 6 937 – 10 085 zł

- stanowiska koordynujące: 6 116 – 6 652 zł

- stanowiska samodzielne: 4 036 – 6 000 zł

- stanowiska specjalistyczne: 2 918 – 5 202 zł

- stanowiska wspomagające: 2 859 – 3 275 zł.

- Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej poza wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkiem za wysługę lat oraz dodatkiem służby cywilnej, urzędnik może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań oraz nagrodę z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Fundusz nagród pozostaje w dyspozycji dyrektora generalnego, a nagrody mają charakter uznaniowy - wymienia Krzysztof Bąk, rzecznik resortu zdrowia.

Ponadto pracownikom przysługuje tzw. "trzynastka" oraz nagroda jubileuszowa za wieloletnią pracę przyznawana po raz pierwszy po przepracowaniu 20 lat, a następnie w 5-letnich odstępach czasowych aż do przepracowania 45 lat.

Urzędnicy służby cywilnej bez względu na zajmowane stanowisko zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych. Nie mogą także, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy.

W uzasadnionych przypadkach zgodę na zatrudnienie przed upływem roku może wyrazić komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów.

Specjaliści nadal w cenie

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć specjaliści z sektora farmaceutycznego? Z analizy danych firmy Antal International wynika, że choć oferowane stawki dla specjalistów i menedżerów z sektora opieki zdrowotnej i farmacji nieco spadły, wciąż należą do najwyższych w Polsce i wynoszą średnią 12 170 zł brutto miesięcznie (przy średnim wynagrodzeniu oferowanym specjalistom i menedżerom w 2012 roku z różnych branż - 9 380 zł).

- Farmacja to branża, która w ostatnich miesiącach borykała się z licznymi przeszkodami, ale nie odbiło się to znacząco na wynagrodzeniach. Wymagania stawiane ekspertom z tych obszarów są bardzo wysokie, dlatego choć oferowane stawki nieco spadły wciąż należą do najwyższych w Polsce - zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Najczęściej najwyższe wynagrodzenia oferują pracodawcy z obszaru województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pensje zależą też od wielkości firmy i źródła pochodzenia kapitału (krajowy lub zagraniczny).

- Najwyższe wynagrodzenia oferowane są osobom o bardzo specjalistycznych, wąskich kompetencjach. Dodatkowo mając na uwadze działanie w międzynarodowym środowisku taki kandydat musi biegle władać językiem angielskim - ocenia Aleksandra Ratajczak, konsultantka Antal Pharma & Medical Devices.

Przykładowe wynagrodzenia oferowane na wybranych stanowiskach w branży opieka zdrowotna i farmacja (wynagrodzenia całkowite średnie, brutto miesięcznie):

- konsultant medyczny: 5 500 zł

- specjalista ds. rejestracji leków: 8 000 zł

- key account specialist: 9 500 zł

- key account manager: 12 000 zł

- regionalny kierownik sprzedaży: 12 500 zł

- kierownik produktu: 14 500 zł

- brand manager: 16 000 zł

- kierownik zespołu przetargów i umów: 17 500 zł

- market access manager:  17 500 zł

- field force development manager: 22 500 zł

- business unit manager: 27 000 zł

Nie należy jednak zapominać, że nie wszyscy urzędnicy "odnajdą" się w pracy w firmie komercyjnej. Jak często podkreślają przedstawiciele firm farmaceutycznych, praca w urzędzie i firmie prywatnej to dwa różne światy: inne tempo pracy, inne wymagania, wyzwania czy też charakter pracy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum