Leki zarejestrowane do leczenia COVID-19 w Polsce LISTA

Autor: LJ • Źródło: EMA29 marca 2022 20:51

Dotychczas Europejska Agencja Leków dopuściła do stosowania w leczeniu COVID-19 osiem leków. Pierwsza rejestracja była w drugiej połowie 2020 roku. Wszystkie pozostałe terapie w kolejnych latach.

Leki zarejestrowane do leczenia COVID-19 w Polsce LISTA
W Europie mamy osiem leków w leczeniu COVID-19 Fot. ShutterStock
 • W Unii Europejskiej zarejestrowano dotychczas 8 leków stosowanych w terapii COVID-19
 • Pierwszym był Veklury (remdesivir), który warunkowe dopuszczenie do obrotu uzyskał 3 lipca 2020 roku
 • 25 marca 2022 roku EMA zarejestrowała nowy lek przeciw COVID-19 - Evusheld

8 leków do stosowania w COVID-19

25 marca 2022 roku EMA zarejestrowała nowy lek przeciw COVID-19 - Evusheld.

To kombinacja przeciwciał (tixagevimab w skojarzeniu z cilgavimabem), o przedłużonym działaniu, w profilaktyce przedekspozycyjnej COVID-19 w populacji osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej o masie ciała co najmniej 40 kg.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie UE zostało oparte na badaniu III fazy PROVENT wykazującym znaczne zmniejszenie ryzyka rozwoju objawowego COVID-19, z ochroną trwającą co najmniej sześć miesięcy.

To ósmy lek dopuszczony w Unii Europejskiej w terapii COVID-19.

 • Pierwszym był Veklury (remdesivir), który warunkowe dopuszczenie do obrotu uzyskał 3 lipca 2020 roku.

Veklury jest lekiem przeciwwirusowym stosowanym u osób dorosłych i młodzieży (powyżej 12. roku życia o wadze co najmniej 40 kg) z zapaleniem płuc wymagającym podawania tlenu (niski lub wysoki przepływ tlenu lub inny rodzaj nieinwazyjnej wentylacji na początku leczenia).

Lek może być też stosowany u osób dorosłych niewymagających podawania tlenu, lecz narażonych na podwyższone ryzyko wystąpienia ciężkiego przebiegu COVID-19.

Kolejne preparaty:

 • Regkirona (regdanvimab) z datą rejestracji 12 listopada 2021 roku.

Regdanwimab to rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, wytwarzane techniką rekombinacji DNA w linii komórek ssaczych (jajnika chomika chińskiego).

Do stosowania w leczeniu osób dorosłych, u których nie jest wymagana tlenoterapia i u których ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19 jest zwiększone.

 • Ronapreve (casirivimab / imdevimab) dopuszczona do obrotu tego samego dnia co regdanvimab.

Lek jest złożony z kasiriwimabu i imdewimabu — dwóch przeciwciał monoklonalnych. Przeciwciało monoklonalne to typ białka, które zostało zaprojektowane w taki sposób, aby rozpoznawało określone struktury (zwane antygenami).

Kasiriwimab i imdewimab zaprojektowano w taki sposób, aby przyłączyły się do białka szczytowego wirusa SARS-CoV-2 (wirusa wywołującego COVID-19) w dwóch różnych miejscach. Gdy substancje czynne przyłączają się do białka szczytowego, wirus nie jest w stanie przedostać się do komórek organizmu.

 • RoActemra (tocilizumab) z rejestracją 7 grudnia 2021 roku.

Lek RoActemra może być też stosowany u osób dorosłych z COVID-19, które otrzymują leczenie kortykosteroidami podawanymi doustnie lub we wstrzyknięciach i wymagają dodatkowej tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej (oddychają wspomagani przez maszynę).

 • Kineret (anakinra) z rejestracją od 17 grudnia 2021 roku

Lek to antagonista ludzkich receptorów interleukiny-1 (r-metHuIL-1ra), wytwarzany w komórkach Escherichia coli za pomocą techniki rekombinacji DNA.

Kineret jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z zapaleniem płuc, u których konieczne jest leczenie tlenem (z niskim lub wysokim przepływem), u których występuje ryzyko progresji do ciężkiej niewydolności oddechowej ustalane na podstawie stężenia rozpuszczalnego receptora urokinazowego aktywatora plazminogenu (suPAR) w osoczu ≥ 6 ng/ml.

 • Xevudy (sotrovimab) dopuszczony do obrotu również 17 grudnia 2021 roku

Sotrowimab to przeciwciało monoklonalne (IgG1, kappa) wytwarzane w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) w technologii rekombinacji DNA.

Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu osób dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszych i o masie ciała co najmniej 40 kg), którzy nie wymagają tlenoterapii i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19.

 • "Najmłodszym", zaraz po leku Evusheld, w tej grupie jest Paxlovid (ritonavir), który uzyskał warunkowe dopuszczenie do obrotu 28 stycznia 2022 roku.

Paxlovid to lek przeciwwirusowy, który zmniejsza zdolność wirusa SARS-CoV-2 (wirusa wywołującego COVID-19) do namnażania się w organizmie. Jest lekiem stosowanym u osób dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii i u których istnieje podwyższone ryzyko ciężkiej postaci choroby. Paxlovid zawiera dwie substancje czynne: PF-07321332 i rytonawir, w dwóch różnych tabletkach.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze