Lekarze z obowiązkiem oznaczania poziomu odpłatności leku na recepcie. Zmiany nie będzie

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji/Rynek Zdrowia25 sierpnia 2022 18:00

Opublikowano uwagi i raport z konsultacji publicznych projektu ustawy refundacyjnej. - Projektowana ustawa nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego dotyczącego zdjęcia z lekarzy obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku przy wystawieniu recepty - wskazało prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo Zdrowia odrzuciło uwagi i oceniło je jako bezzasadne, wykraczające poza zakres projektu lub mające charakter komentarza.

Lekarze z obowiązkiem oznaczania poziomu odpłatności leku na recepcie. Zmiany nie będzie
Lekarze z obowiązkiem oznaczania poziomu odpłatności leku na recepcie. Ustawa bez zmian Fot. AdobeStock
  • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej napisało do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego w sprawie projektu ustawy o refundacji leków
  • Samorząd lekarski podkreśla w swoim stanowisku, że projekt nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego dotyczącego zdjęcia z lekarzy obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku przy wystawieniu recepty
  • NRL dodaje, że priorytetem projektodawcy powinno być zapewnienie stabilnego finansowania systemu refundacji leków oraz sukcesywne zwiększanie w ramach tego systemu dostępności leków
    innowacyjnych
  • Prezydium powołuje się również na opinie ekspertów, którzy twierdzą, że opiniowany projekt nie realizuje powyższych celów
  • Ministerstwo Zdrowia odrzuciło uwagi Naczelnej Rady Lekarskiej, oceniając je jako niezasadne i będące poza zakresem przedmiotowego projektu

Ustawa o refundacji leków. "Projekt nie realizuje celów"

23 sierpnia w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano uwagi i raport z konsultacji publicznych projektu ustawy refundacyjnej.

- Projektowana ustawa nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego dotyczącego zdjęcia z lekarzy obowiązku oznaczania poziomu odpłatności leku przy wystawieniu recepty - wskazało w swoim stanowisku prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo Zdrowia odrzuciło uwagę. Oceniło ją jako "niezasadną" oraz "poza zakresem przedmiotowym przedstawionego projektu".

Prezydium NRL wskazuje również, że "priorytetem projektodawcy powinno być zapewnienie stabilnego finansowania systemu refundacji leków oraz sukcesywne zwiększanie w ramach tego systemu dostępności leków
innowacyjnych".

- Liczne uwagi zgłaszane do projektu przez ekspertów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego wskazują jednak, że opiniowany projekt nie realizuje powyższych celów - podsumowuje samorząd lekarski.

Druga zgłoszona uwaga została oceniona przez resort zdrowia jako "uwaga ogólna mająca charakter komentarza".

Ministerstwo Zdrowia po roku od konsultacji przedstawiło pełny raport

W ubiegłym roku resort zdrowia skierował do konsultacji projekt ustawy refundacyjnej z 30 czerwca 2021 roku. Mimo początkowych założeń 30-dniowego okresu konsultacji, wydłużył się on o miesiąc. Wszystko to za sprawą krytyki środowiska uprawnionego do opiniowania, zdaniem którego dokument z uwagi na swoją wagę wymagał dłuższego czasu na analizy. W związku z tym konsultacje trwały do końca sierpnia, a niespełna rok później - 23 sierpnia 2022 - opinia publiczna poznała wyniki analiz zebrane w 1361-stronicowym dokumencie. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia większość opinii nie mogła być uwzględniona. Z kolei uwzględnione opinie często były zgłaszane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przykładowo AOTMiT zaznaczyła w swoim stanowisku, że obecne brzmienie art. 35 ust. 1a ustawy o refundacji wyłącza możliwość przekazania Prezesowi Agencji informacji dotyczących instrumentów dzielenia ryzyka dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych refundowanych we wskazaniach nieco odmiennych niż te, których dotyczy wniosek. Zdanie Agencji zyskało aprobatę Ministerstwa Zdrowia. Mimo to ustawa pozostaje bez zmian.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum