Lekarze postulują: system refundacji leków generuje straty. Trzeba go uprościć

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia26 października 2022 16:05

- Istnieje pilna potrzeba automatyzacji systemu określania refundacji tak, aby zapobiec wielomilionowym stratom finansowym w kolejnych latach - uważa Naczelna Rada Lekarska. Zwróciła się z oficjalnym pismem do ministra Zdrowia.

Lekarze postulują: system refundacji leków generuje straty. Trzeba go uprościć
  • Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że utrzymywanie obecnie funkcjonującego systemu określania stopnia refundacji na receptach skutkuje istotnymi stratami finansowymi Skarbu Państwa - twierdzi Łukasz Jankowski, przewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej
  • W piśmie wystosowanym do Ministra Zdrowia zauważa, że "tylko w okresie od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 roku straty budżetu, z tytułu nienależnej refundacji jedynie w zakresie dopasowania stopnia refundacji do podstawowych danych (wiek, płeć pacjenta) wyniosły prawie 9 mln. zł
  • - Wobec powyższego jednoznacznie stwierdzić należy, że uproszczenie zasad refundacji i informatyzacja całego procesu w oparciu o dostępne dane systemowe, a co za tym idzie całkowite zdjęcie obowiązku określania refundacji przez lekarzy, przyniosłoby Skarbowi Państwa wielomilionowe oszczędności - stwierdza

System określania refundacji generuje straty

- Istnieje pilna potrzeba automatyzacji systemu określania refundacji tak, aby zapobiec wielomilionowym stratom finansowym w kolejnych latach - brzmi pismo Naczelnej Rady Lekarskiej adresowane do ministra Zdrowia.

Jak stwierdza w  piśmie łukasz Jankowski, szef NRL, "środowisko lekarskie od dawna i konsekwentnie zgłasza postulaty, w myśl których lekarze nie powinni określać stopnia refundacji. Wszystkie dotychczas, przedstawiane przez Medyków argumenty pozostają w tej sprawie aktualne. Przypominając Ministerstwu Zdrowia tylko jeden z nich wskazać należy, że ustawowym obowiązkiem lekarza jest udzielanie pomocy lekarskiej (art. 30 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. 2021 poz. 790), a nie wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej. Argument ten jest przede wszystkim istotny z punktu widzenia interesów Pacjenta" - czytamy w wystąpieniu.

Dlatego, NRL, mając na uwadze

  • dobrostan Pacjentów
  • argumenty finansowe
  • oraz dbając o warunki wykonywania zawodu przez lekarzy

wezwało do natychmiastowego wdrożenia przez Ministerstwo Zdrowia "działań naprawczych polegających na uproszczeniu procesu refundacji, całkowitej jego automatyzacji oraz zdjęcia obowiązku określania poziomu refundacji przez lekarzy" - brzmi pismo NRL.

- Uproszczenie zasad refundacji i informatyzacja całego procesu w oparciu o dostępne dane systemowe, a co za tym idzie całkowite zdjęcie obowiązku określania refundacji przez lekarzy, przyniosłoby Skarbowi Państwa wielomilionowe oszczędności - stwierdza Łukasz Jankowski.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum