Lekarze nagminnie popełniają te błędy przy wystawianiu recept LISTA

Autor: oprac. LJ • Źródło: NFZ06 września 2021 10:00

Lekarze błędnie wystawiają w trakcie jednej wizyty kilka lub kilkanaście recept bez wpisania daty realizacji „od dnia”. To jedno z uchybień wychwyconych przez kontrolerów NFZ. Lista błędów jest jednak znacznie dłuższa.

Lekarze nagminnie popełniają te błędy przy wystawianiu recept LISTA
W 3 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej Fot. AdobeStock
 • 22 kontrole ordynacji lekarskiej przez NFZ zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych
 • Lekarze przepisywali leki w ilości większej niż jest niezbędna pacjentowi do maksymalnie 90/120-dniowego okresu stosowania
 • Zdarzało się też nieprawidłowe ustalenie poziomu odpłatności niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w II kwartale 2021 roku.

W II kwartale 2021 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 36 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego).

W 3 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (22 postępowania) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (11 postępowań).

Czytaj również: NFZ kontroluje apteki. Tylko w pięciu nie stwierdzono nieprawidłowości

Nieczytelna dokumentacja medyczna

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

 • - braku dawkowania kontrolowanego leku w indywidualnej dokumentacji medycznej;
 • - braku w dokumentacji medycznej danych identyfikujących osobę uprawnioną, w postaci: numeru księgi rejestrowej, czyli kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz pacjenta, w postaci: daty urodzenia, oznaczenia płci;
 • - braku adnotacji w dokumentacji medycznej o odbytej wizycie odpowiadającej dacie wystawienia recept;
 • - niezgodności daty wystawienia recepty z datą wizyty;
 • - braku w dokumentacji medycznej rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu w postaci kodu ICD-10 oraz nazwy;
 • - braku badania podmiotowego i przedmiotowego;
 • - nieczytelnej dokumentacji medycznej, której poszczególne strony nie zawierały numeracji, ani imienia i nazwiska pacjenta;
 • - nieodnotowania w opisach porad zawartych w dokumentacji medycznej informacji na temat przepisanego leku, tj. dawkowania, liczby opakowań oraz brak zgodności w zakresie: dawkowania leku zapisanego na receptach z dawkowaniem tego leku wpisanego w dokumentacji medycznej, liczby opakowań leku przepisanego na receptach z liczbą opakowań wskazaną w opisach porad z dnia wystawienia tych recept;

Czytaj również: Kontrole NFZ według nowych zasad. Jest nowelizacja zarządzenia

Inne uchybienia przy wystawianiu recept:

 • - brak dokumentacji medycznej;
 • - brak wskazań refundacyjnych do ordynacji leków ze zniżką;
 • - nieprawidłowe ustalenia poziomu odpłatności niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • - nieudokumentowane wskazania refundacyjne dla ordynowanych leków;
 • - wystawienie na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P większej ilości recept niż zalecana;
 • - przepisanie leków w ilości większej niż to wynika z dawkowania i częstości porad;
 • - przepisywanie leków w ilości większej niż jest niezbędna pacjentowi do maksymalnie 90/120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na postawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
 • - nadmierna preskrypcji leków przekraczającej roczne i dobowe zapotrzebowanie na dane produkty lecznicze;
 • - brak kodu pocztowego w adresie pacjenta, na wystawionych przez lekarza receptach;
 • - brak nazwy podmiotu leczniczego na kontrolowanych receptach;
 • - brak numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę na kontrolowanych receptach;
 • - brak sumarycznej ilości środka odurzającego wyrażonej słownie;
 • - wystawienie w trakcie jednej wizyty kilku lub kilkunastu recept bez wpisania daty realizacji „od dnia”, nie zaś na następujące po sobie okresy stosowania oraz przekroczenie okresu 360 dni, na które mogą być wystawione recepty na dany produkt leczniczy;
 • - zapisywanie na receptach dawkowania, którego realizacja była niemożliwa, ze względu na sposób aplikowania leku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum