OIA Bydgoszcz/Rynek Zdrowia | 16-12-2011 10:16

Kujawsko-Pomorskie: aptekarze protestują

Kujawsko-Pomorska Izba Aptekarska ogłosiła protest przeciwko podpisywaniu umów z NFZ.

Farmaceuci żądają wstrzymania wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept do czasu poprawienia rozporządzenia o poniższe postulaty całego środowiska aptekarskiego:


• usunięcie z polskiego systemu prawnego  obowiązku podpisywania arbitralnych umów na wydawanie refundowanego leku , stanowiących przedłużenie warunków rozporządzenia;


• rezygnacja z systemu kar nakładanych wbrew Konstytucji przepisami wydawanymi przez organ administracji;


• pozostawienie dotychczasowego ustawowego systemu refundacji, który zakładał refundację ceny leku aptekom, których status jako placówek ochrony zdrowia był dotąd wystarczającą podstawą do zwrotu aptekom prywatnych środków, wykładanych w celu realizacji funkcji publicznych Państwa;


• doprecyzowanie warunków wystawiania i realizacji recepty, w sposób umożliwiający aptece jasne, jednoznaczne warunki wydania i odmowy wydania leku refundowanego;


• wprowadzenie arbitrażu dla sytuacji spornych związanych z kwestionowaniem wydania lub odmowy wydania leku.

Izba przygotowała treść protestu dla aptek do wywieszenia w swoich placówkach. Mowa jest w nim o wydawaniu od 1 stycznia 2012 roku leków refundowanych z pełną odpłatnością.Więcej: http://www.bydgoszcz.oia.org.pl/