Konsultacje projektu rozporządzenia o opłatach za dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Autor: AK/Rynek Zdrowia • • 21 maja 2009 15:49

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.

Chodzi tu o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. Nr 216, poz. 1378), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2008 r. Nowelizacja dotyczy zmian wynikających przede wszystkim ze zmiany obowiązującego porządku prawnego w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Według projektu tradycyjne produkty lecznicze roślinne, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, oraz produkty lecznicze inne niż te, o których mowa w art. 20a niniejszej ustawy, dla których opracowano monografię wspólnotową podlegać będą opłacie za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego roślinnego w wysokości 600 % kwoty bazowej.

Z kolei produkty lecznicze homeopatyczne, podlegać będą opłacie za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego w zależności od listy produktów. Wniosek o dopuszczenie do obrotu może obejmować listę produktów leczniczych homeopatycznych pochodzących z tej samej lub z tych samych substancji pierwotnych homeopatycznych.

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=012788

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum