Kolejne opinie i stanowiska Rady Przejrzystości

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 29 stycznia 2014 12:25

28 stycznia odbyło się 5 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego uznała za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: chlorambucyl oraz cyklofosfamid w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Rada uważa za niezasadne finansowanie leku Botox (toksyna botulinowa typu A 100 jednostek ) we wskazaniu w ramach programu lekowego „leczenie migreny przewlekłej u chorych nienadużywających leków przeciwbólowych i tryptanów ( ICD 10:G43)".

Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sunitynibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów: ICD-10 C41.4, C49.1, C49.2 realizowanego w ramach programu chemioterapii niestandardowej. Rada uważa jednocześnie za zasadne nieusuwanie podawania sunitynibu z programu chemioterapii niestandardowej w leczeniu chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego (ASPS), u których nie jest możliwe chirurgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej oraz lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C91 realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum