Johimbina, świerzbiec właściwy i kava kava wśród zakazanych substancji. Jest projekt rozporządzenia MZ

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL12 stycznia 2022 13:30

W wykazie substancji innych niż witaminy i składniki mineralne, które są zakazane w produkcji suplementów jest 10 substancji roślinnych. Wśród nich: johimbina, świerzbiec właściwy i Kava kava.

Niektóre substancje roślinne zostają zakazane do stosowania w suplementach diety (fot. PTWP)
 • Resort zdrowia opublikował projekt rozporządzenia, które określa listę substancji innych niż witaminy i składniki mineralne, zakazanych w produkcji środków spożywczych
 • Wcześniej te substancje roślinne, które nie powinny znajdować się w suplementach diety wskazał Zespół do spraw Suplementów Diety przy
 • Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej GIS. W wykazie znajduje się 10 substancji, w tym Kava kava i johimbina

Wykaz substancji roślinnych zakazanych w suplementach

W RCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. Projektowane regulacje w szczególności dotyczą suplementów diety.

O ile wcześniej rozporządzenie określało środki spożywcze, do których są obligatoryjnie dodawane witaminy lub składniki mineralne oraz ich ich maksymalne poziomy, nowelizacja dołącza wykaz 10 substancji innych niż witaminy i składniki mineralne, które są zakazane w produkcji środków spożywczych.

Wykaz:

 • chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny;
 • pieprz metystynowy, Kava kava (Piper methysticum);
 • pankreatyna;
 • ibutamoren (mesylan ibutamorenu);
 • DMAA (w szczególności określana jako: 1,3-DMAA; 1,3 dimetyloamyloamina; 1,3-dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-(9CI); 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina; geranamina; metyloheksanamina; metyloheksanenamina);
 • ligandrol (LGD-4033);
 • ostaryna (enobosarm);
 • andaryna;
 • RAD-140;
 • świerzbiec właściwy

Środki spożywcze zawierające zakazane substancje wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Sprawami dotyczącymi obecności substancji w suplementach diety zajmuje się Zespół do spraw Suplementów Diety przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej GIS.

W ubiegłym roku Zespół dwukrotnie dokonał wpisania substancji i surowców roślinnych niedozwolonych do stosowania w suplementach diety.

30 sierpnia 2021 r. przyjął uchwałę nr 6/2021, w której na listę substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane w suplementach diety z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, wpisał 7 pierwszych substancji z ww. listy.

28 października 2021 r.dodał do wykazu trzy kolejne substancje.

MZ: substancje roślinne mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie

Resort zdrowia wyjaśnił też, dlaczego wspomniana lista została dodana do rozporządzenia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności, a nie do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

To drugie rozporządzenie wdraża unijną dyrektywę w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych. Zgodnie z jej przepisami zawiera ono jedynie wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich formy chemiczne, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety oraz dodatkowe wymagania dotyczące ich zawartości w suplementach diety.

Natomiast kwestie dotyczące obecności w suplementach diety substancji innych niż witaminy i składniki mineralne nie są regulowane przepisami unijnymi.

Ponieważ jednak - w ocenie MZ - do suplementów diety dodawane są różne substancje roślinne, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i życie
konsumentów - uwzględniono je jako substancje zakazane w produkcji środków spożywczych.DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum