pwx/Rynek Zdrowia | 12-09-2019 20:28

Jest terapia pozwalająca na wydłużenie przeżycia w drobnokomórkowym raku płuca

Komisja Europejska udzieliła pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku Tecentriq (atezolizumab) i dopuściła go do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu początkowym (pierwszego rzutu) u dorosłych z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca.

Fot. Fotolia (zdj. ilustracyjne)

- Tecentriq staje się pierwszą immunoterapią przeciwnowotworową dostępną w Europie w leczeniu początkowym rozległego drobnokomórkowego raka płuca (DRP), co stanowi ważny krok naprzód dla pacjentów -  powiedziała dr Sandra Horning, dyrektor ds. medycznych i dyrektor ds. globalnego rozwoju produktu w Grupie Roche, cytowana w komunikacie prasowym firmy.

Wykazano, że skojarzenie produktu Tecentriq i chemioterapii poprawia przeżycie w porównaniu z aktualnym standardem leczenia. Jest to postęp, który do tej pory był trudny do osiągnięcia z powodu oporności tej choroby.

Leczenie skojarzone skutkowało istotnym wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) po raz pierwszy od ponad 20 lat - podano w komunikacie.

 Produkt został dopuszczony do obrotu na podstawie wyników badania fazy III IMpower133, w którym wykazano, że w skojarzeniu z chemioterapią wydłużał on przeżycie znacznie bardziej niż sama chemioterapia (mediana przeżycia całkowitego [OS] = 12,3 wobec 10,3 miesiąca; hazard względny [HR] = 0,70; 95% CI: 0,54–0,91; p=0,0069) w populacji ITT.

Terapia skojarzona oparta 0 Tecentriq również istotnie zmniejszyła ryzyko pogorszenia stanu zdrowia chorego lub zgonu (czas przeżycia bez progresji [PFS]) w porównaniu z samą chemioterapią (PFS = 5,2 wobec 4,3 miesiąca; HR = 0,77; 95% CI: 0,62–0,96; p = 0,017)1.

Bezpieczeństwo stosowania skojarzenia atezolizumabu i chemioterapii było zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa dla atezolizumabu.

Rak płuca jest główną przyczyną zgonów powodowanych przez choroby nowotworowe na całym świecie, a DRP stanowi około 15% wszystkich przypadków raka płuca, przy czym u większości pacjentów (70%) zdiagnozowanych w fazie "rozległej" często oznacza on niekorzystne rokowanie. DRP odróżnia się od innych podtypów raka płuca z powodu agresywnego charakteru, szybkiego wzrostu i wczesnego rozwoju przerzutów.

Obecnie firma Roche prowadzi dziewięć badań fazy III dotyczących raka płuca, w których ocenie poddawane jest stosowanie produktu Tecentriq w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami w różnych typach raka płuca.