Jest projekt nowej listy leków refundowanych. Będzie refundacja terapii genowej

Autor: LJ • Źródło: Ministerstwo Zdrowia/ Rynek Zdrowia18 sierpnia 2021 07:00

Opublikowano projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2021 roku.

Jest projekt nowej listy leków refundowanych. Będzie refundacja terapii genowej
Resort zdrowia przestawił projekt wykazów refundacyjnych (fot. archiwum RZ)
  • Jest publikacja projektu listy leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 września br.
  • Resort nadal rozmawia o refundacji trzech leków w ramach programów lekowych
  • Będzie refundacja terapii CAR-T

Resort zdrowia prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 19.08.2021 r. (czwartek) do godz. 17.00.

Informacja zawiera załączniki:

- Podstawy limitu: apteka
- Podstawy limitu: programy lekowe i chemioterapia
- Projekt załącznika do obwieszczenia
- Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
- Zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty

Rozmowy o refundacji tych leków jeszcze trwają

Jednocześnie resort poinformował, że nadal trwają prace nad ostatecznym kształtem decyzji, m.in. dla leków Replagal, Xtandi oraz Takhzyro.

Są to leki, które byłyby finansowane w ramach programów lekowych.

Pierwszy z nich jest dedykowany pacjentom z chorobą Fabry’ego.

Replagal (agalzydazą alfa) jest wskazany w długotrwałej enzymatycznej terapii zastępczej u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry'ego (niedobór α-galaktozydazy A). Mechanizm działania leku polega na katalizowaniu hydrolizy Gb3. Leczenie powoduje zmniejszenie
gromadzenia Gb3 m.in. w komórkach śródbłonka i śród miąższowych.

Xtandi (enzalutamid) z kolei poszerzałby możliwości terapeutyczne leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Takhzyro (lanadelumab) zaś jest stosowany w profilaktyce nawrotowych napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (HAE).

Będzie refundacja CAR-T

Z projektu mogą już cieszyć się młodzi pacjenci chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Program lekowy został uzupełniony o preparat isagenlecleucel. Leczeniem zostaną objęcie pacjenci w wieku do 25 lat z nawrotową/oporną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B.

Jest to produkt terapii zaawansowanej CAR-T. Terapia genowa oparta jest na modyfikacji genetycznej limfocytów T pobranych od pacjenta.

Zgodnie z opisem programu, u chorych można zastosować jedno przetoczenie CAR-T (tj. podanie tisagenlecleucelu). Maksymalny czas opieki w ramach programu lekowego wynosi 12 miesięcy od dnia podania CAR-T.

Tisagenlecleucel musi być podawany w wykwalifikowanym ośrodku posiadającym certyfikację Podmiotu Odpowiedzialnego zgodnie z wymogami EMA oraz akceptację MZ po pozytywnej opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej odnośnie pobierania i wykorzystania autologicznych limfocytów.

Terapię należy rozpoczynać pod nadzorem fachowego personelu medycznego doświadczonego w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego oraz przeszkolonego w podawaniu i postępowaniu z pacjentami leczonymi tisagenlecleucelem.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze